Wärtsilä Ship Power 
Johtava laivojen voimaratkaisujen toimittaja

Toimittamamme arvostetut laivakoneistot ja järjestelmät lujittavat vahvaa asemaamme kaikilla merenkulun pääsegmenteillä. Asiakkaiden liiketoiminnan syvällinen ymmärtäminen yhdistyneenä mittavaan verkostoomme ja laajaan tuotevalikoimaamme sekä valmiuteemme osallistua projektiin jo suunnitteluvaiheessa merkitsee sitä, että pystymme tukemaan asiakkaitamme laitteiden koko elinkaaren ajan.

Kaksijakoinen asiakasrakenne

Ship Power -liiketoiminnan asiakkaita ovat sekä telakat että varustamot, ja näiden asiakasryhmien tarpeet ja vaatimukset eroavat toisistaan huomattavasti. Telakat tekevät päätöksensä yleensä tuotteiden hinnan, toimitusajan ja toimitusvarmuuden sekä projektinhallinnan ja asennuksen helppouden perusteella. Lisäksi on otettava huomioon myös joukko muita suoraan laivanrakennukseen liittyviä tekijöitä. Varustamoiden vaatimuksia ovat luotettavuus, käyttötaloudellisuus ja -tuki sekä palveluiden saatavuus. Muita päätöksiin vaikuttavia tekijöitä ovat rahtihinnat, korkotaso ja laivan hinta.

Olemme sitoutuneet vastaamaan kummankin asiakasryhmän tarpeisiin ja vaatimuksiin. Saavutamme tämän perehtymällä syvällisesti asiakkaiden liiketoimintaan ja vaatimuksiin niin, että voimme tarjota ratkaisuja, jotka parhaiten edistävät kunkin asiakkaan liiketoimintatavoitteita.

Tarjontamme kattaa kaikki tärkeimmät asiakassegmentit

Laivasuunnittelulla mukaan elinkaaren varhaisessa vaiheessa

Laivasuunnitteluosaamisemme ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme optimoituja, huipputehokkaita ratkaisuja, jotka luovat kasvupotentiaalia elinkaaripalveluille. Yhdistämällä laivojen voimaratkaisu- ja laivasuunnitteluosaamisemme pystymme tuottamaan lisäarvoa asiakkaillemme. Osallistuminen suunnitteluvaiheeseen auttaa meitä ymmärtämään asiakkaiden tarpeita paremmin ja siten saavuttamaan vahvemman kilpailuaseman.

Meillä on alan kattavin tuotevalikoima

Wärtsilän integroidut laivojen voimaratkaisut ovat tehokkaita, taloudellisia ja ympäristömyötäisiä. Meidät tunnetaan suunnitteluosaamisestamme, pitkistä perinteistämme ja teknologiajohtajuudestamme. Tarjontamme on alan laajin:

Oma kokemuksemme ja osaamisemme yhdistettynä mittavaan tuotetarjontaamme merkitsevät, että voimme toimia laitteistojen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Kykymme yhdistää tarjoamamme tuotteet laajoiksi järjestelmiksi ja ratkaisuiksi tukee strategiaamme olla asiakkaidemme ainoa laivojen voimaratkaisujen toimittaja. Strategia luo lisäarvoa yhtäläisesti kummallekin asiakasryhmällemme, vaikka ne asettavatkin eri vaatimukset etusijalle. Telakka-asiakkaamme hyötyvät vähäisemmistä yhteensopivuusongelmista ja voivat keskittyä omaan ydinosaamiseensa. Varustamoasiakkaamme taas hyötyvät tuntuvista käyttöön ja huoltoon liittyvistä eduista.