Olet tässä:

Services-markkinakatsaus

Laivahuoltomarkkinoiden huomio säästöissä

Vuoden aikana maailmanlaajuinen laskusuhdanne vaikutti laivahuoltomarkkinoihin, joita leimasivat kustannussäästöt. Varsinkin kauppalaivasegmentillä varustamot rajoittivat edelleen ylläpito- ja modernisointi-investointejaan. Monia laivoja operoitiin hitailla nopeuksilla, mikä vähentää ylläpito- ja kunnostuskustannuksia. Vuoden lopussa liikenteestä poistettujen alusten määrä laski 6%:iin 10% huipusta vuoden 2010 alussa. Laskusuhdanteen vaikutus voimalahuoltotoimintaan oli lievempi.

Wärtsilän Ship Power- ja Power Plants -markkinoille toimittama moottorikanta on yhteensä lähes 180.000 MW, joka sisältää tuhansia laivakoneistoja ja voimalaitoksia kaikkialla maailmassa. Molemmilla markkinoilla on useita huoltoasiakassegmenttejä, ja Wärtsilän huoltotuotevalikoima on markkinoiden laajin. Näistä syistä yksittäisten markkinoiden tai asiakassegmenttien vaihteluilla on rajallinen vaikutus Wärtsilän huoltotoimintaan.