Olet tässä:

Services ja kestävä kehitys

Ympäristölainsäädäntö ja tarve parantaa energiatehokkuutta kannustavat asiakkaitamme kehittämään liiketoimintaansa kestävämpään suuntaan. Wärtsilä Services pyrkii olemaan edelläkävijä ja tukemaan asiakkaidensa pyrkimyksiä täyttää ja ylittää nykyiset ja tulevat liiketoiminnalle ja kestävälle kehitykselle asetettavat vaatimukset. Aiomme jatkaa innovointia tarjotaksemme laiva- ja energiayhtiöille ympäristömyötäisiä ratkaisuja myös tulevaisuudessa.

Wärtsilä Services toimii vastuullisesti ja luo lisäarvoa toimittamalla palveluja lähellä asiakkaitaan ja tarjoamalla työmahdollisuuksia sijaintipaikkakunnillaan.

Teollisuuden ratkaisut

Wärtsilän Services-liiketoiminnan keskeinen tehtävä kestävän kehityksen edistämisessä on tarjota laitteiden käyttöön, ympäristönsuojeluun ja turvallisuuteen liittyvien suorituskykyvaatimusten optimaalisen ja luotettavan täyttymisen takaavia palveluita. Wärtsilän Services-liiketoiminnan ratkaisujen avulla uusinta teknologiaa voidaan soveltaa nykyisissäkin voimaloissa ja aluksissa. Elinkaarioptimointi ohjaa ratkaisujemme kehittämistä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.

Energiatehokkuus

Ilmastonmuutos, nestemäisten polttoaineiden ja kaasun saatavuus sekä tiukentuneet ympäristömääräykset luovat Services-liiketoiminnalle uusia mahdollisuuksia. Kehitämme ja tarjoamme päivitys-, kunnostus-, polttoainekonversio- ja jälkiasennuspalveluja, jotka parantavat laitteiden ympäristöystävällisyyttä, täyttävät ympäristölainsäädännön tiukat määräykset ja pidentävät sovelluksen käyttöikää.

Päästöratkaisut

Wärtsilä kehittää ja tarjoaa laajan valikoiman ratkaisuja, joiden avulla laivat ja voimalat täyttävät voimassa olevat ympäristövaatimukset. Tarjoamme ratkaisuja, jotka vähentävät hiukkas-, NOx-, savu- ja SOx-päästöjä. Lisäksi useimmat moottorit voidaan ratkaisujemme avulla muuttaa tai säätää niin, että ne täyttävät tiukimmatkin ympäristövaatimukset. Tämä toteutetaan päivittämällä voimala tai laivamoottori lisäämällä siihen sekundääristä puhdistustekniikkaa, esimerkiksi SCR-laitteita (Selective Catalytic Reduction).

Vesiratkaisut

Wärtsilän Water Solutions suunnittelee, optimoi ja toimittaa erilaisia ratkaisuja maalla ja merellä toimivien laitosten yleisimpiin jätevesiongelmiin. Valikoimaamme kuuluva pilssiveden tai öljyisen veden käsittelyjärjestelmä on markkinoiden tehokkaimpia, ja sitä laajennetaan parhaillaan myös painolastiveden käsittelyyn.

Melu ja virtaukset

Laivan hydrodynamiikkaa parantamalla voimme pienentää meren pohjaan ja rantoihin ja ekologiaan vaikuttavia aaltoja ja virtauksia. Ympäristövaikutuksia vähentävät osaltaan myös laivojen ja voimaloiden äänitasoa alentavat ratkaisumme.

Kunnossapito

Wärtsilän ennakoivan huollon ohjelmassa (DMP, Dynamic Maintenance Plan) moottoreiden huollon suunnittelu ja aikatauluttaminen perustuvat moottorin mekaanisen kunnon, suorituskyvyn, järjestelmätehokkuuden sekä muiden tietojen jatkuvaan etävalvontaan. Tietoja seurataan päivittäin, jolloin häiriöt pystytään tunnistamaan jo ennen moottorin vioittumista.

Modernisoinnit

Wärtsilä Services tarjoaa sekä primääristä että sekundääristä ympäristömyötäistä puhdistustekniikkaa jälkiasennuksina kaikkiin laitoksiin. Määräysten muuttuessa myös laitteistoja on päivitettävä, jotta ne täyttäisivät uudet lakimääräiset vaatimukset. Jälkiasennukset parantavat laitosten taloudellisuutta ja ympäristösuorituskykyä ja takaavat niiden turvallisen ja luotettavan toiminnan tuotteen koko elinkaaren ajan.

Lisäarvoa tulevaisuutta varten

Kartutamme teknologista huippuosaamista ja olemme sitoutuneet toimimaan edelläkävijänä ympäristöasioissa. Käytämme tätä osaamista nykyisten ratkaisujen parantamiseen ja uusien ratkaisujen kehittämiseen tavoitteenamme vähentää toiminnassa olevien voimaloiden ja laivojen ekologista jalanjälkeä. Varsinaisten teknisten sovellusten ohella hyödynnämme osaamistamme myös asiakkaidemme toimintaan liittyvän asiantuntija-avun muodossa.