Olet tässä:

Wärtsilä Services
Tavoitteena optimaalinen hyötysuhde ja suorituskyky

Wärtsilä Services tukee asiakkaitaan tarjoamalla heille toimialan kattavimman palveluvalikoiman tavoitteenaan asiakasyritysten liiketoiminnan ja tuotteiden elinkaaren optimointi. Palveluverkostomme on alan laajin ja se käsittää tällä hetkellä runsaat 11.000 palveluammattilaista yli 160 toimipaikassa yli 70 maassa eri puolilla maailmaa.

Tarjontamme

Tavoitteemme on asiakkaiden tarpeista lähtevä palveluvalikoima. Siksi pyrimme kehittämään tiiviit suhteet asiakkaisiimme, jotta voimme perehtyä heidän tarpeisiinsa syvällisesti ja laajentaa tarjontaamme niiden mukaisesti. Services-liiketoimintamme palvelee kaikkia Ship Power- ja Power Plants -liiketoimintojen asiakkaita. Services-liiketoiminnan pohjana ovat perinteisesti olleet Wärtsilän toimittamat laitokset. Tarjontaa on kuitenkin laajennettu myös merkkiriippumattomaan huoltopalveluun sekä moniin muihin palveluihin.

Pyrimme jatkuvasti kehittämään osaamistamme ja hankkimaan uutta osaamista strategisilta kasvualueilta. Strategisena tavoitteenamme on nyt ja tulevaisuudessa laajentaa tarjontaamme kehittämällä valikoimaamme strategisten yritysostojen ja innovaatioiden avulla. Kasvua haetaan myös laajentamalla huoltosopimustarjontaa vastauksena asiakkaiden huoltokumppanuuksia kohtaan osoittamaan lisääntyneeseen kiinnostukseen.

Palvelumme

Moottorihuolto

Tarjoamme täyden huoltopalvelun sekä Wärtsilän omille että muiden valmistajien moottoreille. Palvelut kattavat kaiken perushuollosta hallinnointitukeen ja suorituskyvyn optimointiin tähtääviin kokonaisuuksiin.

Sähkö- ja automaatiohuolto

Automaatiohuoltopalveluihin kuuluvat säätöjärjestelmien, voimayksiköiden ja ohjaustaulujen suunnittelu ja valmistus kaikille teollisuudenaloille. Tarjontaa täydentävät lisäksi instrumentointijärjestelmät ja kokonaisratkaisuina toteutettavat suunnittelupaketit tai konversioprojektit.

Potkurihuolto

Tarjoamme propulsiolaitteistoille täyden huoltopalvelun laitteiston koko elinkaaren ajan. Huollamme sekä Wärtsilän että muiden valmistajien laitteistoja.

Kattiloiden huoltopalvelut

Kattiloiden huoltopalvelut vahvistavat edelleen asemaamme johtavana kokonaisratkaisujen toimittajana. Palvelut kattavat kaikentyyppisten kattilalaitosten ja savukaasuesilämmittimien sekä niiden ohjausjärjestelmien tarkastukset, kuntoon perustuvan huollon ja varaosat.

Ympäristöpalvelut

Vuonna 2010 Wärtsilä toi markkinoille uuden palveluvalikoiman; ympäristöpalvelut, jotka käsittävät toimialan kattavimman paketin ympäristöpalveluja, -tuotteita ja -ratkaisuja sekä merenkulku- että energiamarkkinoilla toimiville asiakkaille. Valikoima tukee Wärtsilän strategiaa, jonka mukaan se pyrkii vahvistamaan johtavaa asemaansa jälkiasennettavien ympäristöratkaisujen tarjoajana jo käytössä oleviin laitoksiin ja laitteistoihin. Ympäristöpalvelut auttavat asiakkaita minimoimaan päästönsä ilmaan ja veteen ja täyttämään jatkuvasti tiukentuvia määräyksiä.

Käyttö- ja hallinnointipalvelut

Tehdessään asiakkaan kanssa käyttö- ja hallinnointisopimuksen Wärtsilä ottaa täyden vastuun koko ratkaisusta ja takaa laitoksen optimaalisen suorituskyvyn. Me takaamme, että laitos täyttää sen suorituskyvylle ja käyttöiälle asetetut tavoitteet, jotta laitoksen omistaja voi keskittyä ydinliiketoimintaansa. Vuoden 2010 lopussa noin 160 Wärtsilän voimala-asennuksessa oli käyttö- ja hallinnointisopimukset.

Koulutuspalvelut

Koulutuspalvelumme varmistavat, että henkilöstön kehittämiseen tehdyt investoinnit näkyvät liiketoiminnan vakaana kasvuna. Koulutusohjelmat räätälöidään asiakastarpeiden mukaan, ja ne voidaan toteuttaa perinteisinä käytännönläheisinä käyttöön, kunnossapitoon ja turvallisuusasioihin sekä ohjausjärjestelmiin liittyvinä koulutuksina tai nykyaikaisina etä- ja verkkokoulutuksina.