Wärtsilä Power Plants
Joustavien voimaloiden johtava toimittaja

Wärtsilä Power Plants luo asiakkailleen ylivertaista arvoa hajautetuilla, joustavilla, tehokkailla ja ympäristömyötäisillä energiaratkaisuilla. Wärtsilän teknologia mahdollistaa maailmanlaajuisen siirtymisen kestävämpään ja uudenaikaisempaan energiainfrastruktuuriin. Voimalaratkaisumme ovat modulaarisia, testattuja ja hyväksi havaittuja.

Energiaratkaisuissamme yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla

Tarjoamme asiakkaillemme kilpailukykyisiä ja joustavia ratkaisuja, joilla on hyvä hyötysuhde. Voimalamoottorimme voivat käyttää sekä nestemäisiä polttoaineita että erilaisia kaasuja ja uusiutuvia energianlähteitä. Useimmissa tuotteissa käytetään monipolttoaineteknologiaa, ja kaikki voidaan muuttaa polttoaineesta toiseen. Joustavan käytettävyyden ansiosta tuotteidemme etuja ovat myös hyvä kokonaishyötysuhde, tehokas operointikyky vaihtelevilla kuormilla, vähäinen vedenkulutus sekä mahdollisuus rakentaa laitos vaiheittain asiakkaan tarpeiden mukaan. Nämä edut sekä tarjoamamme kattavat elinkaarenaikaiset tukipalvelut luovat perustan Wärtsilän vahvalle asemalle voimalamarkkinoilla.

Kaasun vahvistaessa asemaansa tulevaisuuden polttoaineena pidämme kilpailukykyisten ratkaisujen kehittämistä kaasumarkkinoille keskeisenä tavoitteenamme. Tavoite tukee kasvutavoitteitamme ja luo edellytykset vahvemmalle läsnäololle laajoilla markkinoilla.

Toimintamme jakautuu neljään asiakassegmenttiin

Joustava perusvoimantuotanto

Wärtsilä toimittaa joustavaan perusvoimantuotantoon tarkoitettuja laitoksia lähinnä kehittyville markkinoille, saarille ja syrjäisille alueille. Energiankulutuksen kasvu näillä markkinoilla luo jatkuvasti lisää kysyntää uusille voimantuotantoratkaisuille. Tällä segmentillä Wärtsilän asiakkaita ovat enimmäkseen sähkölaitokset ja itsenäiset voimantuottajat (IPP). Asiakkaiden tyypillisiä tarpeita ovat kilpailukykyiset elinkaarikustannukset, luotettavuus, tuotteiden huippulaatu, polttoaineen ja käyttötavan joustavuus sekä huolto- ja hallinnointipalvelut. Wärtsilän tarjonta vastaa hyvin näitä tarpeita. Joustavaan perusvoimantuotantoon käytetään sekä nestemäisiä polttoaineita että kaasuja.

Sähköverkon vakaaseen toimintaan ja kuormahuippujen tasaamiseen tarkoitetut voimalat

Wärtsilän voimalat antavat mahdollisuuden hyödyntää yhä laajemmin tuuli- ja aurinkovoimaa. Tarjoamme dynaamisia ratkaisuja järjestelmätukipalveluihin, varavoimaksi, kuormahuippujen tasaamiseen sekä alueille, joilla rakennetaan runsaasti uutta tuulivoimalakapasiteettia. Tällä segmentillä Wärtsilän asiakkaita ovat enimmäkseen sähkölaitokset ja itsenäiset voimantuottajat (IPP). Wärtsilän tuotteiden vahvuuksia ovat nopea käynnistys ja kapasiteetin nosto täydelle kuormalle, kyky operoida vaihtelevilla kuormilla, kilpailukykyiset sähköntuotanto- ja kapasiteettikustannukset sekä ympärivuorokautiset huoltopalvelut viikon jokaisena päivänä. Sähköverkon vakaaseen toimintaan ja kuormahuippujen tasaamiseen tarkoitetut voimalat ovat yleensä kaasukäyttöisiä.

Teollisuuden voimantuotanto

Wärtsilä tarjoaa voimalaratkaisuja myös teollisuusasiakkaille, esimerkiksi sementti-, kaivos- ja tekstiiliteollisuudelle. Asiakkaat ovat lähinnä yksityisyrityksiä, joiden päätöksentekoon vaikuttavia keskeisiä tekijöitä ovat muun muassa luotettavuus, alhaiset energiakustannukset ja riippumattomuus valtakunnanverkosta. Teollisuusvoimaloiden polttoaineena käytetään saatavuuden mukaan joko kaasua tai nestemäisiä polttoaineita.

Öljy- ja kaasuteollisuuden ratkaisut

Wärtsilä tarjoaa öljy- ja kaasuteollisuudelle moottoreita mekaanisiin käyttöihin, kaasukompressoriasemiin, tilapäiseen voimantuottoon ja pumppuasemiin. Asiakkaiden tyypillisiä vaatimuksia ovat maksimaalinen käyntiaika, luotettavuus, pitkäjänteinen tekninen tuki ja ympärivuorokautiset huoltopalvelut viikon jokaisena päivänä. Ratkaisujemme polttoaineena käytetään maakaasua, muita kaasuja tai raakaöljyä.