Olet tässä:

Power Plants -markkinakehitys

Power Plants -markkinat pysyivät vakaina

Rahoituskriisi, jonka seurauksena voimantuotannon investointeja lykättiin vuonna 2009, helpotti vuoden 2010 aikana ja markkina-aktiviteetti oli hyvällä tasolla läpi vuoden. Teollisuustuotannon, väestön ja elintason kasvaessa kehittyvissä maissa myös voimantuotannon tarve kasvaa. Lisäksi tuulivoimatuotannon kapasiteetti on kasvanut mikä luo tarvetta joustavalle voimantuotannolle.

Rahoituskriisin seurauksena voimantuotannon investointeja lykättiin vuoden 2009 aikana, ja tämä luo nyt kysyntää useilla markkinoilla.

Voimalatoiminnan markkinakatsaus

Energiankulutuksen kasvaessa lisääntyy sekä uusien voimaloiden että vanhaa kapasiteettia korvaavan kaluston tarve. Globaali voimantuotannon kapasiteetti on noin 4.700 GW, josta yli puolet on OECD-maissa. Jatkossa teollistumisen lisääntymisen ja elintason parantumisen odotetaan kiihdyttävän kasvua muissa kuin OECD-maissa. Suurin osa Wärtsilän Power Plants -liiketoiminnan saamista tilauksista tulee kehittyviltä markkinoilta. Raskasöljy on perinteisesti ollut hallitseva polttoaine voimantuotannossa näillä markkinoilla ja syrjäisillä alueilla, mutta kaasun kysyntä kasvaa kaasun saatavuuden lisääntyessä myös näillä alueilla. OECD-maat ovat keskittyneet tuulivoimatuotannon kehittämiseen ja maakaasuvoimatuotannon osuuden kasvattamiseen. Tavoitteena on vähentää vanhempia hiilivoimaan perustuvia voimaloita. Yhdysvalloissa liuskekaasun tuominen markkinoille on ollut nopeaa ja on johtanut kilpailukykyisiin maakaasuhintoihin. Wärtsilän kaasumoottorivalikoima on markkinoiden laajin omalla tehoalueellaan.

Power Plants -liiketoiminnan markkinaosuudet

Wärtsilän kohdemarkkinoiden koko on noin 15.000 MW, ja Wärtsilän toimitusmäärä on noin 2.500-3.000 MW vuodessa. Kehitys raskasöljyvoimaloiden markkinoilla on suhteellisen vakaata. Wärtsilän markkinaosuus näillä markkinoilla ylittää 50%. Kaasuvoimalamarkkinat kasvavat, ja Wärtsilän markkinaosuus mäntämoottorivoimaloiden markkinoilla on yli 60%. Wärtsilä vahvistaa jatkuvasti asemaansa kaasumarkkinoilla vallaten markkinaosuutta muilta teknologioilta. Wärtsilän tämänhetkinen markkinaosuus on noin 14% kaasuvoimalamarkkinoilla, kun mukaan lasketaan sekä mäntämoottori- että kaasuturbiinivoimalat.