Mitä kestävä kehitys tarkoittaa Wärtsilälle?

Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen niukkuus vaativat innovatiivisia ja luovia ratkaisuja.

Teknologian edelläkävijänä Wärtsilän vastuulla on kehittää tuotteita ja ratkaisuja, joiden avulla asiakkaat pystyvät kehittämään omaa toimintaansa kestävällä tavalla.

Kestävän kehityksen katsauksestamme voit lukea Wärtsilän sitoutumisesta ympäristövastuuseen sekä taloudelliseen ja sosiaaliseen vastuuseen. Katsauksessa on myös kattavaa tietoa tuotteistamme ja T&K:sta.