Olet tässä:

Ympäristökustannukset ja -vastuut

Wärtsilän toimintaan liittyvät kustannukset on määritelty ympäristökustannuksiksi, jos ne liittyvät ilman-, maaperän- tai vesiensuojeluun, jätehuoltoon, ympäristöasioiden hallintaan tai meluntorjuntaan.

Wärtsilän kiinteistöt ja ympäristövastuut

Wärtsilän omistamat tai vuokraamat kiinteistöt sijaitsevat pääsääntöisesti taajama-alueilla. Yhtiön tiedossa ei ole kiinteistöjä, jotka sijaitsevat luonnon monimuotoisuuden kannalta herkillä alueilla. Ympäristöriskit ja -vastuut on tunnistettu ja selvitetty osana yleistä riskienhallintaa. Wärtsilän toiminnasta johtuvat mahdolliset vastuut liittyvät ensisijaisesti yhtiön kiinteistöihin. Ympäristövastuut tutkitaan järjestelmällisesti jokaisen kiinteistökaupan yhteydessä. Wärtsilä on tunnistanut joitakin tapauksia, joihin saattaa tulevaisuudessa liittyä ympäristövastuita, mutta niillä ei oleteta olevan merkittävää taloudellista vaikutusta Wärtsilälle.

Ympäristöinvestoinnit ja ympäristökäyttökustannukset
           
MEUR 2010 2009 2008 2007 2006
Ympäristöinvestoinnit 2,9 1,1 2,6 2,5 1,8
Ympäristökäyttökustannukset 5,5 4,2 5,4 4,1 3,5