Olet tässä:

Päästöt ja jätteet

Päästöt ilmaan

Valmistusprosessista aiheutuva melu syntyy pääasiassa moottoreiden koeajoista ja tuotantolaitosten katolla olevista ilmanvaihtolaitteista. Melu on pääasiassa matalataajuista ja siten ihmiskorvalla heikosti havaittavissa. Wärtsilä on panostanut meluntorjuntaan käyttämällä asianmukaisia teknisiä ratkaisuja ja onnistunut alentamaan melutasoja huomattavasti. Meluntorjuntatyö on kuitenkin jatkuvaa ja edellyttää säännöllistä seurantaa.

Ilmaan vapautuvat päästöt aiheutuvat pääasiassa moottoreiden koeajoista ja valmiiden moottoreiden tai muiden tuotteiden maalaamisesta. Koeajojen päästöt muodostuvat typen oksideista (NOx), rikkidioksidista (SO2), hiilidioksidista (CO2) ja hiukkasista sekä vähäisemmässä määrin muista päästökomponenteista. Moottoreiden ja muiden tuotteiden maalauksessa syntyy haihtuvia orgaanisia yhdisteitä eli VOC-päästöjä. Moottoripäästöjä vähennetään tutkimuksen ja tuotekehityksen sekä tuotetestauksen avulla. Nämä toimenpiteet aiheuttavat myös päästöjä, mutta niiden tulokset vähentävät valmistettujen moottoreiden tulevia päästöjä.

Suorien CO2-päästöjen lisäksi Wärtsilän toiminnasta aiheutuu epäsuoria CO2-päästöjä. Vuonna 2010 laskennalliset sekundääriset CO2-päästöt (ostosähköstä ja lämmöstä) olivat 58.002 tonnia (62.211) ja lentämisestä aiheutuneet CO2-päästöt olivat 35.060 tonnia (37.882).

Wärtsilä on ryhtynyt toimenpiteisiin vähentääkseen epäsuoria CO2-päästöjä. Energiatehokkuussitoumuksen tavoitteena on energiakulutuksen ja päästöjen vähentäminen. Lisäksi Wärtsilän keskeisenä tavoitteena on matkustamisen vähentäminen tiukan matkustuspolitiikan ja virtuaalikokoustyökalujen avulla. Työkaluista kolme tärkeintä ovat Office Communicator, joka mahdollistaa kahden tai useamman henkilön välisen reaaliaikaisen yhteydenpidon; Live Meeting, jonka avulla useat henkilöt voivat kokoontua verkossa ja jakaa esitysmateriaalin, sekä Telepresence-videokokousjärjestelmä. Wärtsilä Live ja Telepresence ovat päivittäisessä käytössä. Noin 400 Live-kokousta järjestetään päivittäin ja Wärtsilän toimistoissa on yhteensä 25 videokokoustilaa 16 maassa.

Jätehuolto

Tuotantotoiminta synnyttää monenlaista jätettä, joka voidaan jakaa kahteen pääluokkaan: ongelmajätteet ja tavanomaiset jätteet. Ongelmajätteet sisältävät lastuamisnesteet, erilaiset jäteöljyt, maali- ja liuotinjätteet, öljyiset jätteet, kiinteät jätteet jne. Ongelmajätteet toimitetaan ongelmajätelaitokselle, jossa ne käsitellään asianmukaisesti. Kaikki Wärtsilän yhtiöt lajittelevat jätteensä paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Yleisesti ottaen voidaan puhua seuraavista jäteluokista: poltettava jäte, kaatopaikalle loppusijoitettava karkea jäte, puhdas kartonki ja jätepaperi. Lisäksi puujäte, romumetalli ja metallilastut kerätään talteen. Ainoastaan karkea jäte ja joissain tapauksissa puujäte toimitetaan kaatopaikalle loppusijoitettavaksi. Muut jätteet hyödynnetään joko raaka-aineena tai energianlähteenä.

Wärtsilällä on neljä jätehuoltoon liittyvää päämäärää: 

  • vähentää prosesseissa syntyvän jätteen määrää
  • hyödyntää jäte raaka-aineena
  • hyödyntää jäte energianlähteenä
  • hävittää jäte ympäristöä säästävällä tavalla.