Olet tässä:

Lainsäädännön noudattaminen

Wärtsilän yhtiöt noudattavat paikallista ympäristölainsäädäntöä. Wärtsilän tuotantoyhtiöiden toiminta edellyttää voimassa olevia ympäristölupia. Wärtsilän yhtiöillä on vaaditut ympäristöluvat, joiden ehdot yleisesti ottaen täytetään. Poikkeamat on kuvattu seuraavissa kappaleissa.

Ympäristöhäiriöt ja valitukset

Häiriötilanteiden, valitusten ja poikkeamien lukumäärä on esitetty kaaviossa. Raportoidut häiriötilanteet kattavat tapahtumat, joissa Wärtsilän yhtiö on pääsääntöisesti ollut velvollinen raportoimaan tilanteesta viranomaisille. Seuraavat merkittävät ympäristöhäiriöt tapahtuivat Wärtsilän toimipaikoissa vuonna 2010:

  • 4 tulipaloa
  • 2 polttoöljyvuotoa
  • 1 kaasuvuoto
  • 1 poikkeuksellinen käyttötilanne

Kaikki yllä esitetyt häiriötilanteet tutkittiin, ja asiaankuuluvat korjaavat toimenpiteet toteutettiin. Naapureilta saatujen ympäristövalitusten syinä olivat lähinnä melu ja haju. Kaikki valitukset tutkittiin, ja asiaankuuluvat korjaavat toimenpiteet toteutettiin tarvittaessa.

Poikkeamat

Wärtsilä India Ltd:llä oli kaksi poikkeamaa, jotka liittyivät tuotantolaitoksen piippujen korkeuteen sekä lupaehdot ylittävään ongelmajätteiden määrään. Piippujen pituutta ollaan korjaamassa, ja tarkistetut lupaehdot ovat parhaillaan viranomaisten käsiteltävänä. Wärtsilä Singapore Pte Ltd:llä oli yksi poikkeama, joka liittyi hyttysten lisääntymiseen seisovassa vedessä kiinteistön alueella. Tapauksesta määrättiin 100 euron sakko. Korjaavat toimenpiteet on suoritettu.

 

Edellisessä raportissa esitetyt poikkeamat

Wärtsilä Francen poikkeamatapaus liittyi toimintaan, joka on loppumassa, ja Wärtsilä France SA on sopinut paikallisviranomaisten kanssa, ettei tapauksen johdosta ryhdytä lisätoimiin. Wärtsilä Denmark A/S on löytänyt pysyvän ratkaisun jätevesien käsittelyyn. Ratkaisu otetaan käyttöön vuonna 2011.