Olet tässä:

Ympäristövastuun tunnuslukuja

Wärtsilän toiminnan ympäristövaikutuksista merkittävä osa aiheutuu valmistustoiminnasta. Valmistuksen merkittävimmät ympäristönäkökohdat liittyvät energian ja luonnonvarojen käyttöön ja näin ollen myös toiminnasta aiheutuviin päästöihin. Valmistuksen lisäksi ympäristöä kuormittaa tuotekehityksen edellyttämä tuotteiden ja komponenttien testaustoiminta. Tuotteiden ympäristösuorituskyvyn parantamisen myönteiset vaikutukset ovat kuitenkin merkittävästi suuremmat kuin testauksen aiheuttama ympäristökuormitus, kun otetaan huomioon tuotteiden koko elinkaari.

Tärkeimmät syyt joidenkin raportissa esitettyjen ympäristövastuun tunnuslukujen huomattaviin vuosittaisiin vaihteluihin ovat:

  • muutokset tuotantomäärissä
  • muutokset T&K -testausohjelmissa
  • muutokset raportoinnin laajuudessa ja kattavuudessa.

Tunnuslukujen yhteydessä käytetyt ympäristöindeksit ovat sidoksissa liikevaihdon kehitykseen. T&K -investointien suurempi määrä jonakin vuonna ei siis vaikuta liikevaihtoon mutta kasvattaa silti tunnusluvun absoluuttista arvoa.

Ympäristövaikutusten tarkkailu

Wärtsilän toiminnan ympäristövaikutuksia tarkkaillaan seuraavasti:

  • ilmanlaatutarkkailuun osallistuminen muiden paikallisten sidosryhmien kanssa
  • ilmaan vapautuvien päästöjen mittaaminen
  • melutasojen kartoittaminen
  • säännölliset jätevesianalyysit
  • maaperäanalyysit
  • leviämisselvitykset ja bioindikaattoritutkimukset.