Olet tässä:

Yhteistyö sidosryhmien kanssa

Koko arvoketjun kattava yhteistyö on yhä tärkeämpää. Se on välttämätöntä loppuasiakkaan vaatimusten ymmärtämiseksi, arvoketjun suorituskyvyn ymmärtämiseksi ja optimoimiseksi sekä tarvittavan osaamisen turvaamiseksi.

Wärtsilän tutkimusorganisaatio tekee pitkäjänteistä yhteistyötä tutkimuslaitosten, insinööritoimistojen, lisenssivalmistajien ja partneriyritysten kanssa yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnin kannalta keskeisillä alueilla. Lisäksi Wärtsilä osallistuu useiden johtavien eurooppalaisten korkeakoulujen kanssa moottoriteknologian tutkimusprojekteihin.

Yhteistyö asiakkaiden ja toimittajien kanssa luo lisäarvoa koko toimitusketjulle sekä loppuasiakkaalle. Yhteisten päämäärien tunnistaminen ja saavuttaminen onnistuu parhaiten toimitusketjun kaikkien osapuolten välisellä yhteistyöllä. Wärtsilän tiivis yhteistyö eri sidosryhmien kanssa on tuonut lupaavia tuloksia ratkaisujen luotettavuuden, kokonaishyötysuhteen ja ympäristösuorituskyvyn parantamisessa.

Wärtsilä tekee tuotekehitys-, valmistus- sekä jakeluyhteistyötä Mitsubishi Heavy Industriesin ja Hyundai Heavy Industriesin kanssa. Wärtsilä tekee yhteistyötä Samsung Heavy Industriesin kanssa kaasukäyttöisten kauppalaivojen kehityksessä. Lisäksi Wärtsilä tekee Becker Marine Systemsin kanssa yhteistyötä, jonka tarkoituksena on laivojen potkuri-peräsinjärjestelmien jatkokehitys.

Wärtsilä tekee yhteistyötä myös yhä useamman asiakkaan kanssa. Hankkeiden päämääränä on tutkia innovatiivisia ratkaisuja hyötysuhteeltaan entistä tehokkaamman laivasukupolven kehittämiseksi.