Olet tässä:

Uusien ratkaisujen luominen

Uraauurtava tekniikka vähentää päästöjä

Wärtsilän ja ABB Turbo Systemsin yhteisen kehitysohjelman tavoitteena on luoda uusi, uraauurtava kaksivaiheinen turboahdinsovellus isoihin dieselmoottoreihin. Kehittyneen moottoritekniikan ja kaksivaiheisen turboahtimen yhdistelmä antaa mahdollisuuden merkittävästi pienempään polttoaineenkulutukseen ja päästöihin.

Wärtsilän dieselmoottoreihin soveltuvaa kaksivaiheista turboahdintekniikkaa on kehitetty Wärtsilän ja ABB Turbo Systemsin yhteistyönä. Tässä ohjelmassa Wärtsilä keskittyy kehittämään moottoreita, joilla turboahdettuna saadaan mahdollisimman hyvät suoritusarvot ja asiakkaiden kannalta kustannustehokas kaupallinen ratkaisu. ABB Turbo Systems vastaa turboahdintekniikasta, jolle on asetettu ilmavirtana sekä paine- ja hyötysuhteina määritellyt suorituskykyvaatimukset.

Polttokennoteknologian kehittäminen

Polttokenno on puhdas, tehokas ja luotettava tapa tuottaa energiaa ja tarjoaa erittäin mielenkiintoisia mahdollisuuksia hajautettuun energiantuotantoon. Wärtsilä on vuodesta 2000 lähtien kehittänyt polttokennotekniikkaa hajautettuun energiantuotantoon ja laivasovelluksiin. Tuotekehityksen painopisteenä on kiinteäoksidipolttokennojärjestelmän (SOFC) kehittäminen, suunnittelu ja valmistus. Kehitystyössä hyödynnetään Wärtsilän laajaa yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon osaamista sekä merimoottorisovellusten asiakastarpeiden tuntemusta.

Yhtenä osana ohjelmaa Wärtsilä on kehittänyt 20 ja 50 kW:n kiinteäoksidipolttokennoyksiköt WFC20 ja WFC50. Ensimmäisen demonstraatioyksikön käyttöä on jatkettu Vaasassa, jossa kennon polttoaineena käytetään kaatopaikkakaasua. METHAPU-projektin yhteydessä on demonstroitu metanolia polttoaineenaan käyttävää yksikköä, jonka testit saatiin menestyksellisesti päätökseen vuonna 2010. Myös isompien yksiköiden kehitystyössä on edistytty: Demo SOFC- ja Large SOFC-projekteja varten on rakennettu kaksi 50 kW:n yksikköä, joihin molempiin on saatu EU:n osarahoitus. Polttokennoyksiköiden kaupallistaminen voimala- ja laivasovelluksia varten etenee yhtä aikaa kehitysohjelman kanssa.

Kaasun käyttö laivojen polttoaineena

Wärtsilän monipolttoaineteknologian (DF) avulla voidaan hyödyntää kaasumoottoreihin liittyviä ympäristöetuja. Tekniikka mahdollistaa alhaiset CO2-, NOx-, SOx- ja hiukkaspäästöt ja riittävän käyttövarmuuden, sillä se sallii myös nestemäisten polttoaineiden käytön, jos kaasua ei ole saatavissa. DF-teknologian myötä voidaan valita kustannusten ja saatavuuden mukaan optimaalinen polttoaine, joko kaasu tai polttoneste. Kaasun käyttö DF-moottoreiden polttoaineena on optimiratkaisu pitkiä aikoja ECA-alueilla liikennöivissä aluksissa sekä kaasunkuljetusaluksissa eli LNG-tankkereissa.

Wärtsilä kehittää parhaillaan kattavaa keskinopeiden kaasumoottoreiden valikoimaa ja niihin liittyvää polttoaineenkäsittelyjärjestelmää voidakseen tarjota ratkaisuja LNG-tankkereihin ja ylipäänsä kaasukäyttöisiin aluksiin.

Polttoainejoustavuuden laajentaminen

Wärtsilä kohdentaa entistä enemmän voimavaroja vaihtoehtoisten polttoaineiden käyttöön osana ennakoivaa strategiaansa tarjota kustannustehokkaita, joustavia ja ympäristömyötäisiä ratkaisuja asiakkailleen. Wärtsilä tutkii eri polttoainelähteitä, kasviöljyt, eläinrasvat ja emulsiot, polttoainelaboratorioissaan. Tämän vuoden aikana olemme testanneet moottoreita, joiden polttoaineena käytetään jatrofaöljyä, kalaöljyä, kanaöljyä, tavanomaisia eläinrasvoja ja erilaisia synteettisiä bioöljyjä.

Globaali siirtyminen kestävämpään sähköinfrastruktuuriin

Wärtsilä kehittää tuotteitaan ja markkinakonseptiaan toimittaakseen korkeaa lisäarvoa tarjoavia ratkaisuja, joilla saadaan ajanmukaisempi ja kestävämpi energiainfrastruktuuri. Wärtsilän dynaamisten, sähköverkon vakaan toiminnan turvaamiseen tarkoitettujen ratkaisujen ansiosta sähköverkkoihin voidaan asentaa paljon suurempia määriä ei-säädettävää tuulivoimaa heikentämättä verkon vakautta. Samat dynaamiset voimalaratkaisut tarjoavat ainutlaatuista lisäarvoa myös poikkeustilanteissa, joissa nopealiikkeiset käynnistys- (5 minuutissa täydelle kuormalle), kuormitus- ja pysäytysominaisuudet ovat erittäin tärkeitä. Lisäetuina on korkea hyötysuhde laajalla kuormitusalueella, mahdollisuus käyttää eri polttoaineita, riippumattomuus vedensaannista sekä mahdollisuus sijoittaa laitos kuormituskeskittymiin eli kaupunkeihin - jopa Kaliforniassa, jossa päästörajat ovat erittäin tiukat. Tuulivoiman ja Wärtsilän dynaamisten voimaloiden yhdistelmä tarjoaa runsaasti potentiaalia CO2-päästöjen merkittävälle maailmanlaajuiselle vähentämiselle.