Olet tässä:

Typen oksidipäästöjen vähentäminen

IMO:n uudet NOx -päästöjä koskevat Tier II -vaatimukset astuvat voimaan vuonna 2011. Uusi NOx-päästöraja on 20 % tiukempi kuin vuoden 2010 päästöraja. Kaikki Wärtsilän valikoimaan kuuluvat tuotteet täyttävät Tier II -vaatimukset. Lisäksi polttoaineen rikkipitoisuuden enimmäisraja laskee globaalilla tasolla 3,5 prosenttiin vuonna 2012. Rikin oksidipäästöjen valvonta-alueilla (SECA) rikkipitoisuuden enimmäisraja on ollut 1 % vuodesta 2010.

Seuraavan vaiheen päästörajoitukset (IMO Tier III) tulevat voimaan vuoden 2016 alusta. Ne edellyttävät Tier I -tasoon verrattuna 80 %:n leikkausta NOx-päästöihin. NOx-päästöjen 80 %:n leikkaus edellyttää rajua muutosta moottoriteknologiaan ja tuotevalikoimaan. Wärtsilä tutkii eri ratkaisuja, joita ovat mm.

  • moottorin sisäiset teknologiat
  • jälkikäsittelyteknologiat
  • polttoaineeseen (kaasuun) liittyvät teknologiat

Kaikkia näitä teknologioita on kehitettävä, ja ne on integroitava toisiinsa. Ratkaisujen elinkaarikustannukset ovat keskeinen tekijä tässä työssä. Koska vuoden 2016 elinkaarikustannuksia on tällä hetkellä vaikea ennustaa, Wärtsilä työstää monia eri ratkaisuja tulevien päästörajoitusten noudattamiseksi. Wärtsilä aikoo täyttää siihen ensisijaisena toimittajana kohdistuvat odotukset tarjoamalla kilpailukykyisen tuotteen, oli asiakkaan suosima teknologia mikä tahansa.

SCR-katalysaattoreiden (Selective Catalytic Reduction) merkitys kasvaa tulevaisuudessa. On olennaisen tärkeää varmistaa, että SCR-tekniikkaa ja pesureita voidaan soveltaa yhdessä. Wärtsilällä on kokemusta SCR-katalysaattoreista useiden polttoaineiden yhteydestä. Wärtsilä pystyy toimittamaan SCR-ratkaisut, joita voidaan käyttää korkeilla rikkitasoilla joko yhdessä pesureiden kanssa tai ilman niitä. Kehitys- ja kaupallistamistyötä jatketaan, jotta järjestelmä voidaan optimoida laajemmalle käyttöalueelle ottaen huomioon eri sivuvaikutukset ja reunaehdot.