Olet tässä:

Pitkän aikavälin tutkimustoiminta

HERCULES β -projekti

HERCULES Beta -projekti käynnistettiin syyskuussa 2008 osana EU:n 7-puiteohjelmaa. Kahden johtavan moottoreiden kehittäjän ja valmistajan, Wärtsilän ja MAN Diesel and Turbon ohjaama, 36 kuukautta kestävä ja budjetiltaan 26 milj. euron suuruinen projekti tuo saman pöydän ääreen 32 kumppania kaikkialta Euroopasta. Jatkotutkimuksilla varmistetaan, että ensimmäisen HERCULES-projektin tuloksena syntyneistä yhteistyösuhteista ja tuloksista saadaan täysi hyöty ja että niitä voidaan soveltaa myös uusilla alueilla. Yksi projektin tavoitteista on kehittää uusia teknologioita merimoottoreiden kaasu- ja hiukkaspäästöjen vähentämiseksi. Lisäksi tavoitteena on parantaa moottoreiden hyötysuhdetta ja luotettavuutta ja alentaa siten polttoaineen ominaiskulutusta, hiilidioksidipäästöjä ja elinkaarenaikaisia kustannuksia. Päämääränä on vähentää vuoteen 2020 mennessä NOx-päästöjä yli 70 % ja polttoaineenkulutusta 10 % (v. 2000 tasosta).

HERCULES-projektin teknologiassa on projektin alusta, vuodesta 2002 lähtien keskitytty hyötysuhteen parantamiseen, päästöjen pienentämiseen ja merimoottoreiden luotettavuuden parantamiseen. Merimoottoriteknologian kehittäminen askelta kestävämmäksi energiantuotannon ja kokonaisenergiatalouden kannalta edellyttää useiden tunnistettujen uusien teknologioiden laajamittaista integraatiota. Projektin tärkeimmät osapuolet ovat alkuperäisen vision mukaisesti päättäneet käynnistää projektin kolmannen vaiheen, HERCULES-C:n, vuonna 2012 jatkona aikaisemmille onnistuneille HERCULES-ohjelmille. Kolmivuotiseksi suunnitellun HERCULES-C-projektin tavoitebudjetti on 19 miljoonaa euroa, mikä nostaa HERCULES-ohjelmien (2004-2015) kokonaisbudjetin 79 miljoonaan euroon.

Cleen

Future Combustion Engine Power Plant (FCEP) -tutkimusprojekti käynnistyi 1.1.2010. Tutkimusohjelman keskeisiä tutkimus- ja kehitysalueita ovat mäntämoottoriteknologiat ja niihin liittyvät voimalateknologiat. Tutkimus painottuu palamisprosessien, energiatehokkuuden, päästöjen vähentämismenetelmien, lämmön talteenottojärjestelmien sekä voimakonversioteknologioiden parantamiseen. Keskeisiä tutkimusalueita ovat lisäksi polttoainejoustavuus ja uusiutuvien polttoaineiden käyttö polttomoottoreissa.

Teollisuus ja tutkimuslaitokset ovat yhdessä määritelleet ohjelman tavoitteet ja laajuuden, joten ohjelma on voitu toteuttaa tiiviissä yhteistyössä ja saavutettuja läpimurtoinnovaatioita on pystytty markkinoimaan laajasti.

FCEP-ohjelman kokonaiskustannukset ovat 38 milj. euroa. Osan rahoituksesta kattavat ohjelmaan osallistuvat yritykset (12,8 miljoonaa euroa) ja tutkimuslaitokset (5,1 miljoonaa euroa). Loppurahoitus eli 20 miljoonaa euroa on haettu Tekesiltä. Ohjelman ensimmäinen vaihe on saatu onnistuneesti päätökseen, ja toinen vaihe on alkanut. Ohjelman kestoa on jatkettu kolmesta vuodesta neljään vuoteen, eli ohjelman on määrä päättyä 31.12.2013.

Konsortio koostuu johtavista polttomoottori- ja voimalaitteistovalmistajista, joiden tukena on paikallisia tutkimuslaitoksia ja korkeakouluja. Konsortion muodostavat 17 kumppania edustavat erittäin korkeatasoista teknistä ja tieteellistä asiantuntemusta.