Olet tässä:

Ympäristölainsäädäntö ja -aloitteet

Merkittävimpiä Wärtsilän tuotteisiin liittyviä kansainvälisiä ympäristövaatimuksia ovat Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) ja Maailmanpankin säännökset. Voimalasektorilla kansallinen ja alueellinen lainsäädäntö, kuten Yhdysvaltain ympäristönsuojeluviraston EPA:n, Saksan, Japanin ja Intian vaatimuksia pidetään tärkeinä tuotteidemme kannalta. EU:n uusi IE-direktiivi tulee luomaan kaasumoottoreiden vaatimuksille uuden referenssin.

Wärtsilä seuraa aktiivisesti lainsäädäntöaloitteita ja ympäristölainsäädännönmuutoksia. Tämä luo yhtiölle edellytykset valmistautua sen toiminnalle tulevaisuudessa asetettaviin rajoituksiin. Wärtsilän tuotekehityksessä otetaan huomioon muuttuvan toimintaympäristön vaatimukset ja kehitetään tuotteita, jotka tarjoavat kilpailuetuja ja täyttävät tiukentuvat ympäristövaatimukset.