Olet tässä:

Tavoitteena entistä kestävämmät ratkaisut

Meidän tärkeimpänä tehtävänä kestävän kehityksen edistämisessä on tuottaa ympäristömyötäisiä ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla asiakkaat pystyvät kehittämään omaa liiketoimintaansa kestävään suuntaan. Tämä edellyttää, että investoimme jatkuvasti teknologian kehittämiseen ja uusien ratkaisujen etsimiseen.

Wärtsilä panostaa erityisesti tuotteidensa ympäristövaikutuksia vähentävien teknologioiden kehittämiseen ja soveltamiseen. Asiakkaiden tarpeiden täyttäminen, tuleviin vaatimuksiin vastaaminen ja alan kehityksen kärjessä pysyminen edellyttää Wärtsilän tuotekehitykseltä jatkuvaa innovatiivisuutta, määrätietoisuutta ja halua tutkia uutta tekniikkaa. Pyrimme kehittämään ympäristömyötäisiä tuotteita ja ratkaisuja monin eri tavoin, mm. parantamalla hyötysuhdetta, vähentämällä kaasumaisia ja nestemäisiä päästöjä sekä jätteiden määrää, torjumalla melua sekä panostamalla jäteveden- ja painolastivedenpuhdistukseen. Varautuakseen tuleviin vaatimuksiin Wärtsilä on kehittänyt sekä primääristä että sekundääristä puhdistustekniikkaa ja laajentanut polttoainevalikoimaa.

Wärtsilän ympäristömyötäisten ratkaisujen keskeisimpiin ominaisuuksiin kuuluvat

  • luotettavuus, turvallisuus ja pitkä käyttöikä
  • päästöjä vähentävät ratkaisut
  • raskaalle polttoöljylle vaihtoehtoiset polttoaineet
  • polttoaineiden joustava käyttö
  • maksimaalisen hyötysuhteen ja alhaisimmat elinkaarikustannukset tarjoavat ratkaisut
  • vedenkulutuksen minimoivat ratkaisut
  • alusten suunnittelun ja käytön optimointi.

Panostus tutkimukseen ja tuotekehitykseen hyödyttää sekä Wärtsilän asiakkaita että ympäristöä niin lyhyellä kuin pidemmälläkin aikavälillä. Energian kysynnän maailmanlaajuinen kasvu sekä jatkuvasti kiristyvät ympäristövaatimukset tekevät alan toimintaympäristöstä haastavan. Wärtsilä on vastannut näihin haasteisiin parantamalla tuotteidensa energiatehokkuutta ja pienentämällä samanaikaisesti niiden päästöjä.