Olet tässä:

Ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseen

Wärtsilä on kehittänyt monenlaisia ratkaisuja, joiden avulla voidaan vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. Pitkäjänteisen kehitystyön tuloksena on syntynyt moottorivalikoima, jonka vahvuuksia ovat erittäin hyvä hyötysuhde ja pienet päästöt. Wärtsilän teknologiat ja ratkaisut tarjoavat useita vaihtoehtoja ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Moottorien hyötysuhteen parantaminen

Hyvä hyötysuhde on ilmastonmuutoksen torjumisen kannalta tärkeä ominaisuus, ja pienillä päästöillä täytetään tuotteisiimme liittyvät ympäristövaatimukset. Wärtsilän diesel- ja kaasumoottoreiden hyötysuhde on mallista riippuen 42-52 %.

Kaasu- ja monipolttoainemoottorit

Wärtsilän monipolttoainemoottori (DF) on innovaatio, jolla on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjumisessa. Tämän Wärtsilän kehittämän tekniikan ansiosta asiakas pystyy käyttämään joustavasti eri polttoaineita samassa moottorissa sekä pienentämään laitoksen ympäristövaikutuksia.

DF-moottoreita käytetään voimaloissa ja LNG-tankkereissa ja muunkin tyyppisten alusten voimanlähteenä. Pelkästään tällä ratkaisulla kaikkien nykyisten asiakkaidemme LNG-alusten yhteenlaskettuja CO2-päästöjä voidaan pienentää miljoonilla tonneilla verrattuna perinteisiin LNG:n kuljetusratkaisuihin. Samalla kaasun saatavuus paranee ja kuljetusten ympäristövaikutukset pienenevät. CO2-päästöjä voidaan vähentää vieläkin tehokkaammin uusiutuvilla energianlähteillä, esimerkiksi nestemäisillä biopolttoaineilla.

Modernisoinnit ja konversiopalvelut

Wärtsilä soveltaa uusia teknologioita myös nykyisiin tuotteisiinsa, minkä ansiosta niidenkin ympäristövaikutuksia voidaan pienentää. Huoltopalvelumme avulla pystymme parantamaan vanhojen moottoreiden hyötysuhdetta ja pienentämään niiden päästöt uusien tuotteiden tasolle. Voimme myös muuttaa öljykäyttöisiä moottoreita kaasu- tai biopolttoainekäyttöisiksi.

Polttokennoteknologian kehittäminen

Polttokenno on puhdas, tehokas ja luotettava tapa tuottaa energiaa, mikä tekee siitä erittäin mielenkiintoisen vaihtoehdon hajautettuun energiantuotantoon. Ajantasaista tietoa Wärtsilän polttokenno-ohjelmasta löytyy Uusien ratkaisujen luominen -osiosta.

Hukkalämmön talteenotto laivoissa

Laivamoottorisovelluksissa on jo pitkään hyödynnetty hukkalämpöä ylipäänsä sekä höyryyn perustuvaa kombikytkentää. Wärtsilä suunnittelee ja kaupallistaa merellisen ympäristön vaatimukset täyttävää ORC-järjestelmää sovelluksiin, joissa hukkalämmön määrä ja lämpötila ovat rajallisia.

Wärtsilä on julkaissut Boosting Energy Efficiency -oppaan, jossa esitellään yli 50 laivojen hyötysuhdetta parantavaa ja energiaa säästävää toimenpidettä. Lisätietoa luettelossa esitellyistä ratkaisuista löytyy osoitteesta www.wartsila.com.

Edistykselliset laivojen ympäristöratkaisut

Wärtsilän uusi kaasukäyttöinen huoltoalus (PSV) edustaa tekniikan huippua. Aluksen energiatehokkuus, eri polttoaineiden käyttömahdollisuus, polttoainetalous ja rahtikapasiteetti ovat erinomaisia ja runkomalli on ainutlaatuinen. Kyseessä on ainutlaatuinen ratkaisu, jossa yhdistyvät hiljattain lanseerattu Wärtsilä 20DF -moottori ja sähköiseen propulsiojärjestelmään kehitetty Low Loss -konsepti. Wärtsilän kyky tarjota kokonaisratkaisuja, jotka kattavat laivasuunnittelun, propulsiojärjestelmän, sähköistyksen ja automaation sekä lukuisia polttoainetta ja ympäristöä säästäviä ratkaisuja, on tuonut yhtiölle merkittävää kilpailuetua etenkin erikoisalusten, kuten kaasukäyttöisten huoltoalusten, alueella.

Kombiprosessit

Viime vuosina on toimitettu lukuisia dieselmoottorikombilaitoksia. Nykyään painopiste on vahvasti hyötysuhteeltaan erinomaisissa kaasumoottorikombiratkaisuissa, jotka on suunnattu teholtaan satojen megawattien voimaloihin.

Lämmön- ja sähkön yhteistuotanto

Lämmön ja sähkön yhteistuotantolaitoksissa hyödynnetään myös sähköntuotannon yhteydessä syntyvä lämpöenergia. Energia voidaan hyödyntää lämpönä, eli kuumana vetenä tai höyrynä, tai sitä voidaan käyttää jäähdytykseen. Uusin edistysaskel on pakokaasujäähdytin, jonka uskotaan olevan kustannustehokas CHP-ratkaisu monilla markkina-alueilla.

RatkaisuTeho (MW)Poltto-aineCO2 vähennys vuodessa (t)Referenssinä käytetty teknologia ja polttoaine
Moottorivoimala (yksinkertainen kiertoprosessi) 50 Raskas-öljy 58 871 Kattilalaitos /hiili
Moottorivoimala (yksinkertainen kiertoprosessi) 50 Raskas-öljy 43 687 Kaasuturbiini/kevytöljy
Moottorivoimala (yksinkertainen kiertoprosessi) 50 Kaasu 26 342 Kaasuturbiini (yksinkertainen kiertoprosessi)/kaasu
Moottorivoimala (yhdistetty sähkön ja lämmöntuotanto, kokonaishyötysuhde 90%) 30 + 30 (lämpö) Kaasu 83 552 Kattilalaitos/hiili (sähkö) + kattilalaitos/kevytöljy (lämpö)
LNG tankkeri (DF-moottorit) 40 Kaasu 41 000 Höyrykattila
Ristelyalus (DF-moottorit) 68 Kaasu 43 000 Risteilyalus/raskasöljy
Kaasumoottorikonversio 50 Kaasu 57 200 Dieselmoottori/raskasöljy

Wärtsilällä on alan edelläkävijänä vastuu kehittää ja toimittaa edistyneitä ratkaisuja, joiden avulla asiakkaiden toiminnan ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. Tämä on Wärtsilän tärkein tehtävä ilmastonmuutoksen torjumisessa.