Wärtsilä ja kestävä kehitys

Wärtsilä pyrkii tarjoamaan ratkaisuja kestävään merenkulkuun ja mahdollistamaan maailmanlaajuisen siirtymisen kestävämpään energiainfrastruktuuriin. Tuemme tuotteitamme maailmanlaajuisesti niiden koko elinkaaren ajan. Tämä luo perustan kestävän kehityksen toiminallemme, jota tukee sitoumuksemme vastuulliseen liiketoimintaan.

Sitoumuksemme kestävään kehitykseen ja vastuulliseen liiketoimintaan perustuu missioomme, visioomme ja strategiaamme, jotka kestävän kehityksen tavoitteineen luovat perustan yhtiön toimintojen ja tuotteiden kehittämiselle. Johtamisjärjestelmämme ja muut kestävän kehityksen työkalut tarjoavat meille keinot arvioida toimintamme tuloksellisuutta ja jatkuvasti parantaa toimintaamme ja tuotteitamme.

Wärtsilän noudattamat maailmanlaajuiset periaatteet, kuten laatu-, ympäristö- ja työterveys- ja työturvallisuuspolitiikka (QHSE) sekä liiketoimintaperiaatteet yhdenmukaistavat yhdessä yhtiön arvojen kanssa kestävän kehityksen mukaiset toimintatavat. Wärtsilän sisäinen konsernikäsikirja sisältää edellä mainittujen lisäksi muut politiikat ja direktiivit, kuvauksen toimintatavoista ja vastuista sekä johtamisjärjestelmän rakenteesta. Wärtsilän hallinnointi- ja riskienhallintaperiaatteet sekä tärkeimmät kestävään kehitykseen liittyvät riskit on esitetty Corporate Governance -katsauksessa.