Olet tässä:

Yhteenveto avainluvuista

           
Suorituskykymittari 20105 20094 20083 20072 20061
           
Talous (milj. euroa)          
Liikevaihto 4 553 5 260 4 612 3 763 3 190
Ostetut tuotteet, materiaalit ja palvelut -2 927 -3 593 -3 134 -2 576 -2 034
Sidosryhmille tuotettu lisäarvo 1 626 1 667 1 479 1 187 1 156
Palkat 773 735 693 592 511
Verot ja sosiaalimaksut 326 337 288 242 213
Nettorahoituskulut 13 34 9 8 7
Osinko 271 173 148 408 167
Jakamaton voitto liiketoiminnan kehittämiseen 242 388 340 -64 257
Tutkimus- ja tuotekehityksen kustannukset 141 141 121 122 85
           
Ympäristö          
Kokonaisenergiankulutus (TJ) 1 916 2 194 2 383 2 595 1 837
Sähkönkulutus (MWh) 149 047 164 022 151 169 134 543 120 782
Lämmönkulutus (MWh) 41 401 37 060 50 193 40 085 104 381
Kevyt polttoöljy (t) 3 623 5 662 5 432 5 816 6 825
Raskas polttoöljy (t) 9 020 15 652 22 145 16 237 8 147
Maakaasu (t) 12 347 11 792 11 160 22 379 10 300
Muut polttoaineet (t) 3 729 3 326 1 711 1 380 145
Kokonaisvedenkulutus (1 000 m³) 10 292 8 128 11 712 11 160 5 794
Talousveden kulutus (1 000 m³) 840 808 622 634 739
Jäähdytysveden kulutus (1 000 m³) 9 452 7 320 11 090 10 526 5 055
Typen oksidien päästöt (t) 826 1 290 1 633 1 348 945
Hiilidioksidipäästöt (t) 80 234 96 749 122 669 101 705 71 092
Rikin oksidien päästöt (t) 277 595 840 471 206
Hiukkaspäästöt (t) 19 28 65 30 13
VOC (t) 61 170 152 79 97
Tavanomainen jäte (t) 38 392 49 946 35 055 32 142 29 513
Ongelmajäte (t) 5 175 5 857 5 154 7 472 5 308
           
Yhteiskunta          
Koulutuspäivät (päivää/työntekijä) 3,1 3,7 3,3 3,3 3,3
Poissaoloja aiheuttavat tapaturmat yhteensä (lkm) 333 470 548 444 435
Poissaoloja aiheuttavat tapaturmat
(lukumäärä/milj. työtuntia)
7,8 12,9 16,3 14,6 18,0
Poissaolot (% tehdyistä työtunneista) 2,4 2,6 2,4 2,3 2,7
           
1 Vuoden 2006 tiedot sisältävät kaikki Wärtsilän yhtiöt, lukuun ottamatta yhtiöitä, jotka on mainittu vuoden 2006 kestävän kehityksen raportin Raportoinnin laajuus -kappaleessa.
2 Vuoden 2007 tiedot sisältävät kaikki Wärtsilän yhtiöt, lukuun ottamatta yhtiöitä, jotka on mainittu vuoden 2007 kestävän kehityksen raportin Raportoinnin laajuus -kappaleessa.
3 Vuoden 2008 tiedot sisältävät kaikki Wärtsilän yhtiöt, lukuun ottamatta yhtiöitä, jotka on mainittu vuoden 2008 kestävän kehityksen raportin Raportoinnin laajuus -kappaleessa.
4 Vuoden 2009 tiedot sisältävät kaikki Wärtsilän yhtiöt, lukuun ottamatta yhtiöitä, jotka on mainittu vuoden 2009 kestävän kehityksen raportin Raportoinnin laajuus -kappaleessa.
5 Vuoden 2010 tiedot sisältävät kaikki Wärtsilän yhtiöt, lukuun ottamatta yhtiöitä, jotka on mainittu tämän raportin Raportoinnin laajuus -kappaleessa.
           
Toiminnallista suorituskykyä kuvaava tieto on kerätty tähän raporttiin Wärtsilä-yhtiöiden taloudellisista, ympäristö- ja sosiaalisista tiedostoista. Vaikka tiedon kattavuuden ja virheettömyyden varmistamiseksi on tehty kovasti työtä, tietoa ei kuitenkaan voida pitää yhtä luotettavana kuin tilinpäätöksessä julkaistua tietoa.