Olet tässä:

Wärtsilä kestävän kehityksen indekseissä

Wärtsilä on valittu Ethibel Investment -rekisteriin sekä Ethibel Pioneer Sustainability-, ASPI Eurozone®- ja FSTE4Good-indekseihin. Vuonna 2010 Wärtsilä sisällytettiin kahteen uuteen kestävän kehityksen indeksiin: ECPI Global Carbon Equity -indeksiin ja OMX GES Sustainability Nordic -indeksiin. Lisäksi oekom research luokitteli Wärtsilän Prime-yritykseksi.

 
FTSE4Good Index on sosiaalisesti vastuullisten sijoittajien vertailutyöväline. Indeksiin pääsyn kriteerit on suunniteltu auttamaan sijoittajia minimoimaan ympäristöriskit sekä sosiaaliset ja eettiset riskit. Kriteerit keskittyvät yritysvastuuseen, ihmisoikeuksiin, ympäristönsuojeluun, sosiaalisiin ja sidosryhmäsuhteisiin sekä lahjonnan torjumiseen.

 

Yritysten yhteiskuntavastuuasioihin erikoistunut eurooppalainen luokituslaitos www.vigeo.com

 

Ympäristö- ja yhteiskuntavastuuasioita mittaavaan indeksiin (ASPI Eurozone® Index) valitaan vuosittain 120 parhaiten suoriutunutta yritystä. Osakkeet valitaan Vigeon luokitusten perusteella.

 

 

Wärtsilä on ollut mukana Ethibel Pioneer- ja Ethibel Excellence -investointirekistereissä (ks. www.ethibel.org) 28.1.2005 lähtien, ja Wärtsilän vastuullisuustyötä on arvioitu siitä lähtien. Ethibel Pioneer- ja Excellence-laatuluokituksia käytetään eettisten sijoitustuotteiden ja rahastojen pohjana.

 

Maailmanlaajuinen ECPI Global Carbon Equity Indeksi on sijoitusindeksi, johon valitaan yhtiöitä, joilla on parhaat valmiudet vastata maailman kasvaviin hiilipäästöihin ja tiukempiin ilmastosäädöksiin hiili-intensiivisillä toimialoilla kuten sähkö-, energia-, materiaali- ja teollisuustoimialoilla.

OMX GES Kestävän Kehityksen Pohjoismaiden indeksi pohjautuu riskiluokitukseen, mikä on analyysi riskeistä yhtiöiden toimintatavoissa ympäristön, ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnointitavan suhteen. Analyysi perustuu kansainvälisiin ympäristö-, sosiaali- ja hallinnointiasioiden normeihin, jotka ovat yhdenmukaisia YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteiden kanssa. Se arvioi sekä yhtiöiden nykyistä tilaa että valmiutta tulevaisuuden muutoksiin. Analyysimalli on helppo implementoida, ja se antaa välittömän yleiskuvan yhtiöiden kestävän kehityksen tilanteesta, mikä voi vähentää sijoittamiseen liittyvää riskiä. Pohjoismaiden indeksi koostuu 50 parhaimmat riskiluokitukset saaneesta pohjoismaisesta pörssiyhtiöstä. 

Oekom research antaa arvioinnissaan "Prime"-luokituksen yhtiöille, jotka ovat oekomin yritysluokituksessa alansa johtavia yrityksiä ja jotka täyttävät alakohtaiset minimivaatimukset.