Olet tässä:

Vuorovaikutuskanavat

Vuorovaikutuskanavat ja sidosryhmäsuhteiden arviointi

SidosryhmäVaikutuskanavatArviointi
Asiakkaat Säännölliset asiakaskontaktit, tuotteiden elinkaarenaikainen asiakastuki, asiakastilaisuudet ja -seminaarit, asiakaslehdet, internet, konferenssit ja messut, tuotedokumentit, asiakaspalautejärjestelmä, asiakastyytyväisyyden mittausjärjestelmä (CROL ®) Asiakas- ja laatutyytyväisyyden mittausjärjestelmä
Henkilöstö Avoin ja jatkuva kommunikointi johdon ja henkilöstön välillä, vuotuiset kehityskeskustelut, tiedotustilaisuudet ja sisäinen viestintä (intranet), henkilöstölehdet, koulutukset, kansalliset yt-toimikunnat ja Eurooppa-toimikunta, työsuojelutoimikunnat, aloite- ja jatkuvan parantamisen toiminta (CIP), teknologia- ja innovaatiopalkinto, asiakassuhteen hoito -palkinto Henkilöstön tyytyväisyystutkimukset (My Voice)
Omistajat, sijoittajat Johdon tapaamiset sijoittajien, rahoittajien ja analyytikoiden kanssa, sidosryhmälehdet, yhtiökokoukset, tiedotustilaisuudet, pörssi- ja lehdistötiedotteet, vuosikertomukset ja osavuosikatsaukset, pääomamarkkinapäivät, internet, sijoittajaviestintätutkimukset, kestävää kehitystä koskevat kyselytutkimukset Sijoittajaviestintätutkimukset, kestävän kehityksen tutkimukset ja indeksit
Tavarantoimittajat Avoin ja aktiivinen vuorovaikutus hankintaorganisaation ja toimittajien välillä, toimittajaportaali, toimittajien kehittäminen, toimittajahallintajärjestelmä, toimittajapäivät, Vuoden toimittaja -palkinto Toimittaja-arvioinnit
Yhteiskunta Viranomaisyhteistyö ja -raportointi mm. ympäristö-, työsuojelu- ja turvallisuuskysymyksiin liittyen, avointen ovien päivät, kestävän kehityksen raportit, yritysesittelyt, paikallistason viestintä, internet Sidosryhmäpalaute, yrityskuvatutkimukset
Järjestöt Jäsenyys, säännöllinen yhteydenpito, osallistuminen paikallisten toimiala- ja teollisuusjärjestöjen toimintaan, toimiminen aktiivijäsenenä työryhmissä, yhteydenpito eri toimielinten kanssa mm. ministeriöiden kautta, raportit  
Yliopistot Harjoittelupaikkojen ja lopputyömahdollisuuksien tarjoaminen, tutkimus- ja kehitysprojektit, osallistuminen rekrytointimessuihin ja -seminaareihin sekä opiskelutoiminnan tukeminen. Suosituimmat työnantajat
-tutkimukset
Media Kansalliset ja kansainväliset talous- ja aikakausijulkaisut, alan ammattijulkaisut, haastattelut ja tiedotteet, keskeiset vuosittaiset julkaisut, tapaamiset, vierailut, tutustumiskäynnit Taloustoimittajien tutkimukset, mediaseurannat, raportointivertailut