Olet tässä:

Case: Aktiivista vuoropuhelua sidosryhmien kanssa

Wärtsilä lähti vuonna 2010 mukaan erilaisiin kestävään kehitykseen liittyviin kumppanuuksiin ja hankkeisiin. Vuoropuhelu sidosryhmien kanssa erilaisissa foorumeissa suoran kanssakäymisen lisäksi edistää kestävään kehitykseen liittyvien avainkysymysten ja odotusten ymmärtämistä.

Wärtsilä liittyi kesäkuussa Maailman pankin johtamaan Global Gas Flaring Reduction -yhteistyöelimeen, joka pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä öljyntuotannon yhteydessä vapautuvan oheiskaasun ilmaan päästämistä ja polttamista.

Kesäkuussa Wärtsilä liittyi pohjoismaiseen Global Compact -verkostoon, joka toimii YK:n Global Compact -aloitteen alaisuudessa. Verkoston tarkoitus on tukea Global Compactia, tarjota foorumi oppimiselle, esitellä parhaita käytäntöjä sekä rohkaista ja auttaa muita yrityksiä kymmenen periaatteen käyttöönotossa.

Wärtsilä osallistuu kestävän kehityksen raportoinnin parhaiden käytäntöjen kehitykseen ja liittyi lokakuussa GRI:n (Global Reporting Initiative) tukijayritysten globaaliin verkostoon, joka edistää avoimuutta, vastuuta ja kestävää kehitystä.

Wärtsilä ja Elävä Itämeri -säätiö järjestivät kesäkuussa 2010 Helsingissä yhteisen seminaarin Itämeren tulevista meriliikenneratkaisuista. Seminaarin tarkoitus oli tuoda yhteen eri sidosryhmiä, kuten asiakkaita, viranomaisia sekä yliopistoja, etsimään käytännön ratkaisuja Itämeren suojeluun sekä pohtimaan edellytyksiä ympäristöratkaisuille, jotka auttavat merenkulkualaa täyttämään niin ympäristöä kuin yhteiskuntaakin koskevat velvoitteensa.

Wärtsilä liittyi Forum for the Future -organisaation perustamaan Sustainable Shipping Initiative (SSI) -ohjelmaan. Ohjelma tuo yhteen alan johtavat organisaatiot osoittaakseen mitä voidaan - ja pitää - tehdä, jotta merenkulkuala voi edistää kestävää tulevaisuutta ja hyötyä siitä itsekin. Tämä globaali ryhmittymä tarjoaa johtaville toimijoille ja heidän toimitusketjujensa sidosryhmille rakenteen kestävän kehityksen haasteiden arviointiin. Kun yritykset ymmärtävät roolinsa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa, ne voivat saada siitä kilpailuetua ja kehittää samalla hyviä toimintatapoja. SSI:n perustivat vuonna 2010 Forum for the Future, WWF, Maersk Line, BP Shipping, Lloyd's Register, Gearbulk ja ABN Amro.