Olet tässä:

Sidosryhmäsuhteet

Wärtsilän tavoitteena on rakentava ja avoin vuorovaikutus sidosryhmien kanssa. Wärtsilä ylläpitää sidosryhmäsuhteitaan aktiivisesti ja kehittää toimintaansa, tuotteitaan sekä palveluitaan sidosryhmiltä saadun palautteen perusteella. Konsernitasolla yhtiö on määritellyt merkittävimmiksi sidosryhmikseen asiakkaat, omistajat, toimittajat, henkilöstön ja yhteiskunnan. Tytäryhtiöt määrittävät itse merkittävimmät sidosryhmänsä, joita ovat edellä mainittujen lisäksi mm. tehtaiden naapurusto, oppilaitokset ja viranomaiset. Painotukset vaihtelevat yhtiöittäin. Wärtsilä kehittää jatkuvasti raportointiaan sekä omaehtoisesti että sidosryhmiltä saamansa palautteen perusteella.