Olet tässä:

Toimitusketjun hallinta

Wärtsilän toimittajavaatimukset kattavat sekä yleiset asiat että laatuun, tuotekohtaisiin vaatimuksiin, ympäristöasioiden hoitoon, työterveyteen ja työturvallisuuteen, sosiaaliseen vastuuseen ja lainsäädännön noudattamiseen liittyvät näkökohdat. Nämä vaatimukset sisältyvät vakiotoimitussopimuksiin. Vaatimusten noudattamista valvotaan jatkuvasti suorituskykymittareilla ja auditoinneilla. Toimittajien tulee noudattaa asetettuja vaatimuksia saavuttaakseen hyväksytyn toimittajan aseman. Wärtsilän toimittaja-arviointien painopisteet liittyvät toimittajien valintaan, vaatimustenmukaisuuteen sekä suorituskyvyn katselmointiin.