Olet tässä:

Wärtsilän johtamisjärjestelmä

Wärtsilän johtamisjärjestelmän tavoitteena on luoda lisäarvoa yhtiön sidosryhmille, saavuttaa yhtiön strategiset tavoitteet, tukea kestävän kehityksen mukaista toimintaa, hallita toimintaan liittyviä riskejä sekä parantaa yhtiön suorituskykyä jatkuvan parantamisen periaatetta noudattamalla. Johtamisjärjestelmä sisältää erilaisia työkaluja, kuten järjestelmät laadun, ympäristön sekä työterveyden ja -turvallisuuden hallintaan. Eri organisaatiotasoilla suoritettavissa johdon katselmuksissa seurataan järjestelmän toimivuutta, tavoitteiden toteutumista sekä avaintunnuslukujen kehittymistä.

Wärtsilän johtokunta vastaa keskeisten strategioiden, periaatteiden ja politiikkojen määrittämisestä ja itse johtamisjärjestelmästä. Johtokunta seuraa säännöllisesti johtamisjärjestelmän toimivuutta ja tuloksia. Vastuut on jaettu linjaorganisaatioon kaikilla organisaatiotasoilla, ja jokaiselle wärtsiläläiselle on määritetty oma vastuualue johtamisjärjestelmässä. Sekä konsernitasolla että useimmissa tytäryhtiöissä on erilliset työryhmät johtamisjärjestelmän kehittämiseksi. Konsernitasolla seuraavat työryhmät koordinoivat tuotteisiin ja toimintaan liittyvää kehitystyötä:

TyöryhmäPainopistePäätehtävät
Wärtsilän laatu- ja toiminnankehittämisjohtoryhmä Laatu, ympäristö, työterveys ja -turvallisuus ja toiminnan kehittäminen Kokonaisvastuu Wärtsilän toiminnan kehittämisestä, Wärtsilän prosessien omistaja, IM-toiminnan, prosessien, laatu- ja ympäristöasioiden ja työterveyden ja -turvallisuuden johtaminen, vastuualueen kehittämissuunnitelmat ja budjetti
Wärtsilä-konsernin laatutiimi Laatu Laatustrategiat, -tavoitteet ja -ohjeet, yleisvastuu laatuprosessista ja divisioonien rajat ylittävä laatutyön koordinointi ja yhtenäistäminen
Wärtsilän EHS-johtoryhmä Ympäristö, työterveys ja
-turvallisuus (EHS)
EHS-johtamisjärjestelmien kehittäminen, konsernitason mittaukset ja tavoitteiden asettaminen sekä lainsäädännön kehityksen seuraaminen
Wärtsilän ympäristöfoorumi

Wärtsilän tuotteisiin liittyvät ympäristönäkökohdat

Wärtsilän ympäristöstrategian luominen ja ylläpito, ympäristöteknologian kehittämisen koordinointi ja lainsäädännön kehityksen seuraaminen sekä ympäristöväittämät

Johtamisjärjestelmät

Sertifioitujen yhtiöiden osuus
ISO 14001 61 %
ISO 9001 71 %
OHSAS 18001 44 %

Liiketoimintaprosessien johtaminen

Toiminnan jatkuva, yhdenmukainen kehittäminen strategian mukaisesti on varmistettu perustamalla konsernin laatuorganisaatioon prosessijohtamisyksikkö, joka vastaa konsernin liiketoimintaprosessien kehittämisestä ja yhtenäistämisestä. Yksikön vastuulle kuuluvat myös tiedonhankinnan ja tukitoimintojen sovellukset, joita jatkuvasti kehitetään asiakaspalvelun laadun ja tehokkuuden parantamiseksi. Työskentelyprosesseja kehitetään liiketoimintojen, divisioonien ja toimintojen aloitteiden perusteella. Näitä yhteisiä kehitysprojekteja johtaavat laatu- ja toiminnankehittämisjohtoryhmä sekä liiketoimintojen ja muiden toimintojen johtoryhmät.