Olet tässä:

Kestävän kehityksen mukaisen toiminnan johtaminen

Wärtsilän johtokunta on vastuussa yhtiön kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta. Johtokunta hyväksyy toimintaperiaatteet ja tarkistaa niiden sisällön säännöllisesti. Johtokunta määrittelee kestävän kehityksen tavoitteet ja valvoo asetettujen tavoitteiden täyttymistä. Toiminnan tuloksellisuutta seurataan sekä johtokunnan että liiketoimintojen johtoryhmien katselmuksissa.

Wärtsilän kestävän kehityksen toiminto vastaa tarvittavan tiedon hankkimisesta johdolle, kehittämistarpeiden tunnistamisesta ja kestävän kehityksen ohjelmien koordinoinnista sekä ohjeiden laadinnasta.

Vastuut on määritelty tarkkaan, ja niiden tukena on tarvittava ohjeistus ja koulutus. Koulutuksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm. ympäristöasiat, toimintaperiaatteet, korruption vastaiset periaatteet sekä työterveys- ja työturvallisuusasiat. Wärtsilä seuraa kestävään kehitykseen liittyvän toiminnan tuloksellisuutta hyödyntämällä eri työkalujen ja toimintojen, kuten sisäisten auditointien, tuottamaa tietoa.

Vapaaehtoiset sitoumukset

Wärtsilä liittyi YK:n Global Compact -aloitteeseen vuonna 2009. Wärtsilä on myös allekirjoittanut vuonna 2008 sopimuksen, jossa Suomen teollisuus vapaaehtoisesti sitoutuu energiatehokkuuden parantamiseen. Wärtsilä North America Inc. sitoutui vuonna 2003 tulli- ja rajavartiolaitoksen sekä liikemaailman vapaaehtoiseen kumppanuussopimukseen terrorismia vastaan.

Wärtsilän kestävän kehityksen työkalut

PerusperiaatteetJärjestelmä ja prosessitMuut
Visio, missio ja strategia Laatujärjestelmä Kestävän kehityksen tavoitteiden asettaminen
Corporate Governance Ympäristöjärjestelmä Johdon katselmukset
Konsernin politiikat ja periaatteet: laatu-, työterveys- ja turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka sekä toimintaperiaatteet Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä Liiketoiminnan kehittämisen työkalut: Due diligence, ympäristötutkimukset
Konsernikäsikirja Toimittajahallintajärjestelmä Sidosryhmävuoropuhelu
Toimittajavaatimukset Riskienhallintaprosessi Kestävää kehitystä koskeva raportointi

Jatkuvan parantamisen prosessi: suorituskyvyn mittaus, tavoitteenasetanta, toimenpiteet ja tulosten arviointi.