Olet tässä:

Yhteiskuntatuki

Wärtsilä tukee kansallisella tasolla kansalaistoimintaa, kulttuuria ja hyvinvointia. Wärtsilän hallitus on tukenut lapsi- ja nuorisotyötä, maanpuolustustyötä, sotainvalideja sekä lääketieteellistä ja teknistä tutkimusta. Hallitus lahjoitti näihin tarkoituksiin vuonna 2010 yhteensä 670.000 euroa. Tämä summa sisältää 600.000 euroa lahjoituksia suomalaisille yliopistoille.

Hallituksen myöntämät lahjoitukset
           
TEUR 2010 2009 2008 2007 2006
Yhteensä 670 70 70 70 70
           
Lahjoitukset paikallisyhteisöjen toimintaan¹
           
TEUR 2010 2009 2008 2007 2006
Yhteensä 421 527 463 485 614
           
1 2006 sisältää kahdentoista suurimman ja 2007-2008 neljäntoista suurimman yhtiön tiedot. 2009–2010 sisältää viidentoista suurimman yhtiön sekä emoyhtiön tiedot.