Olet tässä:

Wärtsilä ja päästökauppa

Wärtsilä Italia S.p.A on ainoa EU:n päästökaupan (ETS) piiriin kuuluva tytäryhtiö. Syynä on tehtaan lämpövoimala. Päästökauppa ei ole vaikuttanut yhtiön kannattavuuteen. Wärtsilän vastaus ilmastonmuutokselle on kehittää ja toimittaa tuotteita, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla asiakkaat voivat vähentää kasvihuonekaasujen päästöjä. Lisäksi neuvomme ja tuemme asiakkaita näiden soveltaessa Kioton joustomekanismeja (JI ja CDM) voimalaprojekteissaan. Lisätietoa ilmastonmuutokseen liittyvistä Wärtsilän ratkaisuista on Ympäristövastuu-osiossa. Ilmastonmuutokseen ja Wärtsilän tuotteisiin liittyvät liiketoimintariskit käsitellään Corporate Governance -katsauksen Riskienhallinta-osan kohdassa Kestävään kehitykseen ja ilmastonmuutokseen liittyvät riskit.