Olet tässä:

Toimittajat

Toimittajilla on merkittävä rooli Wärtsilän toimitusprosesseissa. Pyrimme tiiviisiin kumppanuussuhteisiin tärkeimpien toimittajiemme kanssa ja siten varmistamaan, että molemmat osapuolet ymmärtävät hyvin toisiaan ja pystyvät vastaamaan tiukkoihin vaatimuksiin niin prosessien kuin tuotteidenkin suhteen. Taloudellisen hyödyn lisäksi toimiva kumppanuus tuo toimittajille lisäarvoa Wärtsilän tarjoamana osaamis- ja kehitystukena, ja vastaavasti Wärtsilä hyötyy toimittajien osaamisesta. Onnistunut kumppanuus voi myös johtaa paikallisen toimittajan kansainvälistymiseen tämän päästessä osaksi maailmanlaajuista toimitusketjuamme. Wärtsilän vuonna 2010 ostamien tuotteiden, materiaalien ja palveluiden arvo oli 2.927 milj. euroa. Wärtsilän yli 3.700 aktiivisesta tavarantoimittajasta suurin osa toimii Euroopassa, jossa ovat myös suurimmat tuotantoyksikkömme. Panostamme jatkuvasti myös vahvan toimitusketjuverkoston kehittämiseen Aasiassa.