Olet tässä:

Rahoittajat ja omistajat

Rahoittajat

Vuonna 2010 Wärtsilän nettorahoituserät olivat -13 milj. euroa. Vuoden lopussa Wärtsilän nettomääräinen korollinen lainapääoma oli -165 milj. euroa sekä omavaraisuusaste 40,8% ja velkaantumisaste -0,09.

Omistaja-arvo

Osakkeenomistajille esitetään jaettavaksi osinkona 271 milj. euroa. Wärtsilän tavoitteena on jakaa osinkopolitiikkansa mukaisesti osinkona 50% toiminnallisesta osakekohtaisesta tuloksesta. Osakekohtainen osingonjako on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa. Osakekohtainen tulos (EPS) oli 3,91 euroa, ja yhtiön markkina-arvo oli vuoden 2010 lopussa 5.631 milj. euroa.