Olet tässä:

Julkinen sektori

Wärtsilä maksaa erilaisia sosiaalimaksuja ja veroja useille eri valtioille. Vuoden 2010 talousjaksolla tuloverot ja sosiaalimaksut olivat 326 milj. euroa. Työntekijöiden sosiaalimaksuilla rahoitetaan eläkkeet, työttömyysturva ja muut sosiaaliset edut, jotka luovat turvallisuutta ja parantavat yhtiön työntekijöiden ja heidän perheidensä elämänlaatua.

Wärtsilän yhtiöt saavat myös tukia julkiselta sektorilta. Julkisen sektorin tukien määrä vuonna 2010 oli 7 milj. euroa, ja ne liittyivät muun muassa tutkimus- ja tuotekehitysprojekteihin, esimerkiksi mittavaan HERCULES-tutkimusyhteistyöprojektiin.