Olet tässä:

Case: Lisäarvoa paikallisyhteisöille

Wärtsilä tarjoaa sekä suoraa että välillistä lisäarvoa paikallisyhteisöille, joissa yrityksellä on toimintaa. Wärtsilä on toteuttanut paikallisyhteisöjen ihmisiä hyödyttäviä kestävän kehityksen ohjelmia eri puolilla maailmaa.

Wärtsilä auttoi Haitin sähköyhtiötä infrastruktuurin uudelleenrakentamisessa toimittamalla yhtiölle korvauksetta teknistä apua, työvoimaa ja varaosia. Wärtsilä lähetti asiantuntijoita Port-au-Princeen kolme viikkoa kaupunkia laajalti tuhonneen maanjäristyksen jälkeen. Tiimi arvioi Varreux'n voimalan vahingot ja auttoi voimalan työntekijöitä käynnistämään ehjäksi jääneet moottorit uudelleen, jotta alueelle saatiin taas sähköä.

Wärtsilä päätti lahjoittaa 1,5 miljoonaa euroa tieteen, tutkimuksen ja opetuksen tukemiseen suomalaisissa korkeakouluissa. Korkeakoulut ovat Wärtsilälle tärkeitä yhteistyökumppaneita tutkimuksessa ja tuotekehityksessä. Lahjoituksella Wärtsilä haluaa edistää suomalaisen korkeakoululaitoksen jatkuvaa menestystä ja korkeaa tasoa myös tulevaisuudessa.

Wärtsilä tuki Kiinassa Guanghanin kaupunkiin kuuluvassa Guiyanin kylässä toteutettua hyväntekeväisyysprojektia, jossa rakennettiin koulu 250 oppilaalle. Wenchuanin maanjäristyksessä vuonna 2008 tuhoutui lähes 7.000 koulua. Projektiin osallistuivat China Children, Teenagers' Fund sekä paikallishallinto. Lahjoituksia saatiin lähes 30 yritykseltä, 100 yksityislahjoittajalta ja Suomen suurlähetystöltä, ja töihin osallistui lukemattomia vapaaehtoisia.

Kirkon ulkomaanavun hyväntekeväisyysprojektien tavoitteena Etelä-Sudanissa, Afrikassa, on koulujen rakentaminen sekä opiskelumahdollisuuksien ja ammatillisen koulutuksen kehittäminen. Wärtsilä tukee projekteja monivuotisen kumppanuusohjelman kautta. Ensimmäinen koulu on jo rakennettu, ja toinen on loppusuoralla.

Brasiliassa Wärtsilän työntekijät perustivat jo vuonna 2003 Grupo Grãos -ryhmän koordinoimaan vapaaehtoistyötä kaikissa kaupungeissa, joissa Wärtsilällä on toimipisteitä tai pitkäkestoisia projekteja tai sopimuksia. Vuonna 2010 ryhmä järjesti kymmenessä kaupungissa Doers Day -tempauksen, johon osallistui kaikkiaan 496 vapaaehtoista. Heistä 186 oli Wärtsilän työntekijöitä. Tempauksen kohteina oli mm. orpokoteja, päiväkoteja sekä kehitys- ja liikuntavammaisten palvelukeskuksia. Vapaaehtoiset leikkivät lasten kanssa, pitivät seuraa vanhuksille, tekivät korjaus- ja maalaustöitä, luovuttivat verta ja rekisteröityivät luuydinluovuttajiksi. Vapaaehtoisten työ ja Wärtsilän lahjoitukset ja tuki ovat auttaneet toteuttamaan merkittäviä edistysaskeleita tuetuissa kohteissa ja parantamaan paikallisyhteisöjen elämänlaatua. Doers Day -tempauksen kumppaneihimme lukeutui myös kuusi asiakasta ja useita toimittajia.

Lue lisää Wärtsilän yhteiskuntatuesta kohdasta Sosiaalinen vastuu.