Olet tässä:

Taloudellinen vastuu

Wärtsilän tavoitteena on täyttää osakkeenomistajien odotukset ja edistää yhteiskunnan hyvinvointia. Tämä edellyttää, että yhtiön toiminta on tehokasta, kannattavaa ja kilpailukykyistä. Hyvä taloudellinen tulos luo perustan muille kestävän kehityksen osa-alueille - sosiaaliselle vastuulle ja ympäristövastuulle. 

Taloudellisen lisäarvon luominen

Wärtsilän päämääränä on luoda lisäarvoa eri sidosryhmilleen. Painopisteitä ovat hyvä kannattavuus ja omistaja-arvon kasvattaminen. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Wärtsilän tulee täyttää muidenkin sidosryhmien odotukset, kuten kehittää ja toimittaa asiakkaille korkealaatuisia ja ympäristömyötäisiä tuotteita, ratkaisuja ja palveluja, rakentaa pitkäaikaisia kumppanuussuhteita toimittajiin, tarjota työntekijöille kilpailukykyinen palkkaus ja hyvät työolosuhteet sekä edistää paikallisyhteisöjen hyvinvointia Wärtsilän toimipaikoilla. Epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta menestyksemme tuki kannattavan kasvun strategiamme toteuttamista. Vuotuinen liikevaihdon kasvutavoitteemme on ollut 6-7% suhdannesyklin yli. Liikevoittotavoitteemme (EBIT%) on ollut 8-10% +/-2 % liikevaihdosta yli suhdannesyklin. Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto laski 13% 4.553 milj. euroon. Euroopan osuus liikevaihdosta oli 28%, Aasian 39%, Amerikan 23% ja muiden 11%. Kannattavuus pysyi hyvällä tasolla ja oli 487 milj. euroa (10,7%). Katsauskauden jälkeen Wärtsilä määritteli uudelleen taloudelliset tavoitteensa. Tavoitteemme on kasvaa nopeammin kuin maailman BKT. Liikevoittotavoitteemme (EBIT%) on 14% suhdannesyklin huipulla. Jopa syklin pohjalla tavoitteemme on säilyttää yli 10%:n liikevoitto.

Taloudellisen lisäarvon luominen sidosryhmille
             
MEUR   2010 2009 2008 2007 2006
Asiakkaat Liikevaihto 4 553 5 260 4 612 3 763 3 190
Toimittajat Ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut -2 927 -3 593 -3 134 -2 576 -2 034
  Luotu lisäarvo 1 626 1 667 1 479 1 187 1 156
Lisäarvon jakaminen Jaettu sidosryhmille          
Työntekijät Palkat 773 735 693 592 511
Julkinen sektori Verot ja sosiaalimaksut 326 337 288 242 213
Luotonantajat Nettorahoituskulut 13 34 9 8 7
Omistajat Osinko 271 173 148 408 167
Yhteisöt Lahjoitukset 1 1 1 1 1
Liiketoiminnan kehittämiseen   242 388 340 -64 257