Olet tässä:

Raportoinnin periaatteet

Taloudellisen vastuun tiedot

Taloudellisen vastuun tiedot perustuvat tilintarkastettuun tietoon ja kattavat Wärtsilän kaikki tytäryhtiöt, ellei toisin mainita.

Lahjoitukset: vuoden 2010 lukuun sisältyvät Wärtsilän 15 suurimman tytäryhtiön ja emoyhtiön tiedot.

Tuet: vuoden 2010 lukuun sisältyvät Wärtsilän 15 suurimman tytäryhtiön ja emoyhtiön tiedot.

Ympäristövastuun tiedot

Kokonaisenergiankulutus sisältää sekä suoran että välillisen energiankulutuksen. Suora energiankulutus kattaa Wärtsilän tytäryhtiöiden kuluttaman polttoaineen. Välillinen energiankulutus kattaa ostetun sähkön ja lämmön. Koska ostetun sähkön ja lämmön tuotannon tehokkuutta ei tunneta, energiamuunnos perustuu suoraan ostoarvoihin.

Lämpö- ja sähkötiedot perustuvat joko laskuihin tai mitattuihin arvoihin.

Vedenkulutusluvut perustuvat joko mitattuihin arvoihin tai laskuihin. Jäähdytysveden käyttö voidaan joissakin yksiköissä laskea myös lämpökuormasta.

Päästötiedot perustuvat lähinnä mitattuihin arvoihin, joiden perusteella ominaispäästökertoimet on laskettu. Ominaispäästökertoimet määritetään erikseen eri polttoaineille ja moottorimalleille. Lämpökattiloiden päästöt perustuvat joko mittauksiin tai laskelmiin. Ajoneuvojen päästöt lasketaan VTT:n Lipasto-tietokannan päästökertoimia käyttäen. Välillisten CO2-päästöjen (scope 2) laskennassa sovelletaan GHG Protocol -ohjeistuksen päästökertoimia. Lentomatkustamisesta aiheutuvat CO2-päästöt perustuvat matkatoimiston laskelmiin ja Ison-Britannian ympäristöministeriön DEFRAn kertoimiin.

Ympäristövahingoiksi luokitellaan merkittävät tapaukset, joista on tiedotettava paikallisviranomaisia.

Sosiaalisen vastuun tiedot

Tapaturmat Luvut sisältävät kaikki raportoidut tapaturmat, jotka eivät ole johtaneet yli päivän poissaoloon.

Poissaoloon johtaneet tapaturmat Luvut sisältävät kaikki vähintään päivän poissaoloon johtaneet raportoidut tapaturmat.

Tapaturmataajuus Luku ilmaisee poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrän miljoonaa työtuntia kohti. Työtunneiksi lasketaan palkallinen työaika. Tapaturmataajuus ei sisällä työmatkalla tapahtuneita tapaturmia.

Henkilöstön vaihtuvuus Lasketaan vakituisista työntekijöistä. Yhtiön jättäneiden työntekijöiden määrä jaetaan vakituisten työntekijöiden määrällä raportointikauden alussa.