Olet tässä:

Ympäristötiedot

    2010 2009 2008 2007 2006
Materiaalit          
  Käytetyt materiaalit, yhteensä (t) 100 896 129 320 113 772    
  Metallit (t) 69 194 85 351 94 431    
  Hiekka (t) 20 739 27 157 12 515    
  Kemikaalit (t) 8 500 12 932 4 551    
  Muut (t) 2 462 3 880 2 275    
Energia          
  Kokonaisenergiankulutus (TJ) 1 916 2 194 2 383 2 595 1 837
  Sähkönkulutus (MWh) 149 047 164 022 151 169 134 543 120 782
  Ostetty sähkö (MWh) 131 562 148 780 136 491 122 372 110 146
  Tuotettu sähkö (MWh) 17 485 15 242 14 678 12 171 10 637
  Myyty sähkö (MWh) 39 958 60 881 91 025 77 410 41 026
  Lämmönkulutus (J) 41 401 37 060 50 193 40 085 104 381
  Kevyt polttoöljy (t) 3 623 5 662 5 432 5 816 6 825
  Raskas polttoöljy (t) 9 020 15 652 22 145 16 237 8 147
  Maakaasu (t) 12 347 11 792 11 160 22 379 10 300
  Muut polttoaineet (t) 3 729 3 326 1 711 1 380 145
Vesi          
  Kokonaisvedenkulutus (1 000 m³) 10 292 8 128 11 712 11 160 5 794
  Vesijohtovesi (1 000 m³) 840 808 622 634 739
  Jäähdytysvesi (1 000 m³) 9 452 7 320 11 090 10 526 5 055
Päästöt          
  Typen oksidipäästöt (t) 826 1 290 1 633 1 348 945
  Hiiilidioksidipäästöt (t) (suora) 80 234 96 749 122 669 101 705 71 092
  Hiilidioksidipäästöt (t) (epäsuora) 58 002 62 211 54 112    
  Hiilidioksidipäästöt (t) (epäsuora - lentäminen) 35 060 37 882 45 014    
  Rikin oksidipäästöt (t) 277 595 840 471 206
  Hiilivetypäästöt (t) 211 230 174 294 323
  Hiukkaspäästöt (t) 19 28 65 30 13
  VOC-päästöt (t) 61 170 152 79 97
Jätteet          
  Jätteet yhteensä 43 566 55 803 40 209 39 614 34 821
  Tavanomaiset jätteet (t) 38 391 49 946 35 055 32 142 29 513
  Ongelmajätteet (t) 5 175 5 857 5 154 7 472 5 308
  Kaatopaikkajäte (t) 21 628 20 752 6 807 7 749 6 185
  Kierrätettävä jäte (t) 14 221 26 332 25 133 21 520 21 131
  Poltettava jäte (t) 2 542 2 862 3 115 2 873 2 197
  Loppusijoitettava ongelmajäte (t) 1 127 852 694 520 1126
  Kierrätettävä ongelmajäte (t) 2 161 2 305 2 220 2 733 2 051
  Poltettava ongelmajäte (t) 1 887 2 699 2 240 4 219 2 131
Lainsäädännön noudattaminen          
  Häiriötilanteet 8 8 3 8 18
  Poikkeamat 3 0 8 10 0
  Valitukset 5 7 15 6 7