Olet tässä:

Taloudelliset tiedot

      2010 2009 2008 2007 2006
Asiakkaat          
  Liikevaihto (MEUR) 4 553 5 260 4 612 3 763 3 190
  Liikevaihto markkina-alueittain (MEUR)          
    Eurooppa 1 266 1 654 1 695 1 442 1 245
    Aasia 1 754 1 937 1 792 1 432 1 141
    Amerikka 1 034 1 176 689 520 582
    Afrikka 390 399 379 323 181
    Muut 109 94 57 46 40
Toimittajat          
  Ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut (MEUR) 2 927 3 593 3 134 2 576 2 034
Työntekijät          
  Palkat ja palkkiot (milj. euroa) 773 735 693 592 511
  Palkat ja palkkiot markkina-alueittain (MEUR)          
    Eurooppa 565 549 520 451 391
    Aasia 111 106 106 84 62
    Amerikka 78 66 60 53 52
    Afrikka 12 9 6 3 2
    Muut 6 4 1 1 4
  Liikevaihto/työntekijä 253 279 262 245 240
Julkinen sektori          
  Verot ja sosiaalikustannukset (MEUR) 326 337 288 242 213
  Verot ja sosiaaliset kustannukset markkina-alueittain (MEUR)          
    Eurooppa 253 264 243 205 176
    Aasia 35 37 28 19 19
    Amerikka 31 32 15 16 16
    Afrikka 5 3 1 1 1
    Muut 2 1 0 0 0
  Saadut julkisen sektorin tuet (TEUR) 7 406 13 725 16 095 4 995 6 892
  Nettorahoituserät (MEUR) -13 -34 -9 -8 -7
Yhteisö          
  Hallituksen myöntämät lahjoitukset (TEUR) 670 70 70 70 70
  Wärtsilän yhtiöiden myöntämät lahjoitukset (TEUR) 421 527 463 485 614
Kustannukset          
  Tutkimus- ja kehitysmenot(MEUR) 141 141 121 122 85
  Ympäristömenot          
    Ympäristöinvestoinnit (MEUR) 2,9 1,1 2,6 2,5 1,8
    Ympäristökäyttökustannukset (MEUR) 5,5 4,2 5,4 4,1 3,5