Olet tässä:

Sosiaaliset tiedot

      2010 2009 2008 2007 2006
Henkilöstö          
  Henkilöstömäärä vuoden lopussa 17 528 18 541 18 812 16 336 14 346
  Henkilöstö liiketoiminnoittain          
    Services 11 150 11 219 11 011 9 563 8 539
    Ship Power 969 1 140 1 601 2 940 2 469
    Power Plants 835 835 904 826 838
    Industrial Operations 4 210 4 911 4 883 2 642 2 187
    Muut 364 436 413 365 313
  Henkilöstö markkina-alueittain          
    Eurooppa 9 790 10 889 11 048 9 641 8 528
    Aasia 5 503 5 610 5 692 4 946 4 134
    Amerikka 1 700 1 610 1 577 1 372 1 346
    Afrikka 443 410 416 299 255
    Muut 92 78 79 78 83
  Henkilöstön keski-ikä 38,9 38,8 38,0 38,2 39,2
  Toistaiseksi voimassa olevat työsuhteet (%) 90 88 88 89 92
  Määräaikaiset työsuhteet (%) 10 12 12 11 8
  Kokopäiväiset työsuhteet (%) 97 98 98 97 97
  Osapäiväiset työsuhteet (%) 3 2 2 3 3
  Henkilöstön vaihtuvuus (irtisanoutuneet) (%) 9,8 10,5 10,2    
  Nettotyöllisyysvaikutus -814 -310 2 044 1 779 1 277
  Koulutuspäivät (päivää/työntekijä) 3,1 3,7 3,3 3,3 3,3
    Johto 3,2 3,9 2,7 5,3 3,3
    Muut toimihenkilöt 2,9 3,8 3,3 2,9 3,9
    Työntekijät 3,3 3,5 3,5 2,8 2,4
  Vuotuisten kehityskeskustelujen toteutuminen (%) 72 78 67 70 60
Sukupuolijakauma          
  Henkilöstön sukupuolijakauma: miehet/naiset (%) 86/14 86/14 86/14 87/13  
  Miesten/naisten osuus johtotehtävissä (%) 90/10 87/13      
Alueellinen monimuotoisuus          
  Kansallisuudet 109 110 111 102 87
Tapaturmat          
  Tapaturmien määrä 971 1 169 1 127 1 159 1 116
  Poissaolon aiheuttavien tapaturmien määrä
(yli yhden päivän), yhteensä
333 470 548 444 435
    Poissaolon aiheuttavat tapaturmat
- työpaikalla
274        
    Poissaolon aiheuttavat tapaturmat
-työmatkaliikenteessä
59        
  Poissaolon aiheuttavien tapaturmien määrä /
miljoona työtuntia
7,8 12,9 16,3 14,6 18,0
Poissaolot          
  Sairauksien aiheuttamat poissaolot
(% tehdyistä työtunneista)
2,3 2,4 2,2 2,0 2,4
  Tapaturmien aiheuttamat poissaolot
(% tehdyistä työtunneista)
0,2 0,2 0,2 0,2 0,3
  Työperäisten sairauksien aiheuttamat poissaolot
(% tehdyistä työtunneista)
0,0 0,0 0,0 0,1 0,0
Kuolemantapaukset          
  Kuolemantapaukset, yhteensä 1 2 0 3 0
  Työntekijät 0 1 0 2 0
  Alihankkijat 1 1 0 1 0
Lainsäädännön noudattaminen          
  Tapaukset, joissa ei ole noudatettu lainsäädäntöä 2 4 3 2 0
  Maksetut sakot (EUR) 26 157 17 659 2 352 1 300 0
Asiakastyytyväisyys          
  Ship Power 7,6 7,4 7,4 7,5 7,4
  Services 7,9 7,9 7,8 7,7 7,6
  Power Plants 8,3 8,1 8,3 8,1 7,9
  Vastaajia 1 933 1 859 2 204 1 575 1 477