Henkilöstö ja sosiaalinen vastuu

Wärtsilän tavoitteena on tarjota asiakkailleen parasta lisäarvoa ja palvelua kehittämällä jatkuvasti osaamistaan ja työskentelytapojaan. Wärtsilän sosiaalisen vastuun ja henkilöstöstrategian tavoitteena on muuttaa liiketoimintastrategia teoiksi kehittämällä jatkuvasti yhtiön organisaatiota ja osaamista muuttuvien liiketoimintatarpeiden täyttämiseksi.

Wärtsilä käynnisti ja toteutti vuonna 2010 useita organisaatiomuutoksia mukauttaakseen toimintojaan toimintaympäristön muutoksiin, varmistaakseen läsnäolon lähellä asiakkaita sekä kehittääkseen edelleen yrityskulttuuria ja yhteisiä toimintatapoja.

Tavoitteenamme on, että yhtiön työntekijät ovat tarmokkaita, osaavia ja motivoituneita ja työskentelevät innostavissa, mielekkäissä ja etenemismahdollisuuksia tarjoavissa tehtävissä erinomaisten esimiesten johdolla. Annamme tunnustusta hyvistä suorituksista ja kunnioitamme erilaisuutta. Yhtiön tavoitteena on myös tarjota työntekijöilleen, aliurakoitsijoilleen sekä muille eri puolilla konsernia työskenteleville henkilöille turvalliset työolosuhteet asettamalla toiminnalle korkeatasoiset työterveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Hyvä yrityskansalaisuus voidaan saavuttaa aktiivisella yhteistyöllä, avoimella viestinnällä ja hyvillä suhteilla olennaisiin sidosryhmiin. Wärtsilän liiketoiminta ja sidosryhmäsuhteet perustuvat yhtiön toimintaperiaatteisiin (Code of Conduct), joita jokainen Wärtsilän yhtiö ja työntekijä on velvollinen noudattamaan.