Olet tässä:

Yhteiskunta

Wärtsilän tavoitteena on edistää yhteiskuntien hyvinvointia siellä missä olemme läsnä. Saavutamme tämän tavoitteen mm. luomalla työpaikkoja, maksamalla veroja ja sosiaalimaksuja, tarjoamalla henkilökunnalle koulutusta, tekemällä yhteistyötä paikallisten sidosryhmien kanssa ja tukemalla paikallista kehitystä.

Wärtsilän toimintaperiaatteiden lähtökohtana on avoimuus ja hyvä yhteistyö paikallisten sidosryhmien kanssa. Tämä koskee niin paikallisia viranomaisia kuin työntekijöiden perheitä, naapureita, oppilaitoksia ja julkista sanaa. Keinoina on käytetty mm. avointen ovien päiviä, lehdistötilaisuuksia ja erimuotoista viestintää eri kohderyhmille.

Wärtsilän vaikutus työllisyyteen ja julkiseen sektoriin sekä yhtiön hyväntekeväisyystoiminta on esitetty osassa Taloudellinen vastuu. Lue enemmän Wärtsilän konkreettisista toimenpiteistä kappaleesta Lisäarvoa paikallisyhteisöille.

Wärtsilän tytäryhtiöiden toiminnassa tapahtuvien muutosten vaikutukset paikallisyhteisöihin arvioidaan tapauskohtaisesti.