Olet tässä:

Case: Turvallisuuskoulutus Wärtsilässä

Turvallisuus on etusijalla Wärtsilässä. Kulttuurimme ja arvomme edellyttävät, että tarjoamme turvalliset työolosuhteet asettamalla toiminnalle korkeatasoiset työterveys- ja turvallisuusvaatimukset.

Tapaturmien nollatasoon tähtäävä projekti on kehittänyt turvallisuuskäsikirjan sekä turvallisuuden verkkokoulutusohjelman korostaakseen turvallisuuden tärkeyttä työnteossa toimipaikalla, tehtaissa ja verstaissa, tai toimistolla.

Turvallisuuskäsikirjasta tehdään useita kieliversioita globaalin levityksen ja toiminnan tukemiseksi.

Turvallisuuden verkkokoulutusohjelma koostuu kuudesta moduulista ja yhdestä päivän kestävästä käytännön harjoittelujaksosta liittyen työturvallisuuteen ja riskien arvioimiseen. Koulutus on lanseerattu ja täysimääräinen implementaatio alkaa vuoden 2011 alussa. Koulutusohjelma on DNV:n sertifioima.

Osallistujat, jotka suorittavat onnistuneesti verkkokoulutusmoduulin ja arviointitentin, saavat Wärtsilän turvallisuuskortin.