Olet tässä:

Työterveys ja -turvallisuus

Wärtsilän työterveys- ja turvallisuusperiaatteet määrittää yhtiön laatu-, työterveys- ja turvallisuus- ja ympäristöpolitiikka ja ympäristö-, työterveys- ja työturvallisuusdirektiivi (EHS). Wärtsilän tytäryhtiöillä tulee olla laatu-, työterveys- ja työturvallisuus- ja ympäristöpolitiikan sekä EHS-direktiivin mukainen johtamisjärjestelmä. Johtamisjärjestelmien keskeisiä painopisteitä ovat toiminnan lainmukaisuus, työterveys- ja työturvallisuusriskien tunnistaminen ja minimointi, henkilöstön koulutus, toimintatapojen ohjeistus, suojavarusteiden käyttö sekä työterveys- ja turvallisuustason jatkuva parantaminen.  Vuoden 2010 lopussa Wärtsilä yrityksistä 29 oli sertifioitu työterveys ja -turvallisuusjohtamisjärjestelmä. Nämä järjestelmät kattavat noin 73% Wärtsilän henkilöstöstä.

Wärtsilän laatu-, työterveys- ja turvallisuus- ja ympäristöpolitiikan tavoitteena on ehkäistä ja hallita henkilöstöön ja sidosryhmiin liittyviä työterveys- ja turvallisuusriskejä. Johtamisjärjestelmän lisäksi Wärtsilä-yhtiöissä on käytössä paikallisen lainsäädännön edellyttämiä työsuojeluohjelmia, jotka toteutetaan yleensä yhtiöiden johdon ja henkilöstön edustajien muodostamissa työsuojelutoimikunnissa. Tapaturmat kirjataan ja tutkitaan paikallisen lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Wärtsilän yhtiöistä 67%:lla on työsuojelutoimikunta. Työsuojelun toteutumista mitataan suorituskykyindikaattorein, joita ovat esimerkiksi tapaturmien määrä, sairauspoissaolojen määrä sekä tapaturmataajuus. Katsauskaudella tapahtui yksi kuolemaan johtanut tapaturmaa. Wärtsilän alihankkijan työntekijä sai surmansa asiakkaan tiloissa Pakistanissa tapahtuneessa tapaturmassa.

Wärtsilä on asettanut konsernitason tavoitteeksi poissaoloon johtavien tapaturmien nollatason. Tavoite osoittaa yhtiön pitkäjänteistä sitoutumista turvallisuuskulttuurin lujittamiseen ja vaatii toimenpiteitä kaikilta Wärtsilän yhtiöiltä ja työntekijöiltä. Turvallisuusasioita seurataan yhtiöissä kuukausittain. Vuonna 2010 Wärtsilä jatkoi vahvaa pyrkimystään parantaa, lujittaa ja levittää turvallisuuskulttuuria. Wärtsilä kehitti turvallisuuskäsikirjan ja turvallisuuden verkkokoulutusohjelman, joita on koekäytetty vuonna 2010. Wärtsilän poissaoloon johtavien tapaturmien vähentämisen trendi jatkui hyvänä vuonna 2010. Poissaoloon johtavien tapaturmien taajuusindeksi oli yli 30% pienempi kuin edellisenä vuotena.