Olet tässä:

Wärtsilän johtokunnan hyväksymien sosiaalisen vastuun tavoitteiden toteutuminen

TavoiteTilanne
Tasa-arvoa koskevan ohjeen laatiminen. Politiikka oikeudenmukaisista työsuhdekäytännöistä sekä tasavertaisista mahdollisuuksista on luotu ja kommunikoitu Wärtsilä-yhtiöille ja työntekijöille. Tavoite saavutettiin.
95% keskeisistä alihankkijoista toimittaja-arviointien piirissä vuoteen 2010 mennessä. Kaikkien arvioitujen alihankkijoiden tulee läpäistä arviointi hyväksytysti ja 50%:n tulee saavuttaa korkein hyväksymistaso. Joulukuussa 2010 toimittaja-arvioinnit kattoivat 95% keskeisimmistä toimittajista, ja näistä 62% oli saavuttanut parhaimman luokituksen. Tavoite saavutettiin.
Ympäristö- ja työterveys- ja turvallisuusjärjestelmät käyttöön tytäryhtiöissä. Wärtsilän tytäryhtiöt ovat ottaneet käyttöön EHS johtamisjärjestelmät suunnitelman mukaisesti. Vuoden 2010 lopussa 40 Wärtsilän yhtiöllä oli sertifioitu ISO 14001-järjestelmä (kattaen 90% henkilöstöstä) ja 29 yhtiöllä sertifioitu OHSAS 18001 järjestelmä (kattaen 73% henkilöstöstä).
Pitkän aikavälin tavoite on nolla poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Tytäryhtiöt ovat toteuttaneet toimintasuunnitelmiaan tavoitteen saavuttamiseksi. Positiivinen trendi jatkui, tapaturmataajuus oli 7,8 verrattuna edellisen vuoden 12,9:ään.
Työturvallisuuskortti kaikille kenttähuollossa työskenteleville.  Yrityksen turvallisuuskäsikirja ja turvallisuuden verkkokoulutusmoduuli on valmis ja käytettävissä. Wärtsilän turvallisuuskortti on suunniteltu ja saatavilla jokaiselle, joka on onnistuneesti suorittanut koulutuksen. Ensimmäiset pilottikoulutukset ovat meneillään. Alkuperäistä aikataulua ei kyetty toteuttamaan, mutta tavoite säilyy samana.