Olet tässä:

Korruption vastaiset menettelyt

Wärtsilän toimintaperiaatteet, korruption vastainen politiikka ja itsenäisiä välittäjiä koskeva ohjeistus (Broker Directive) nimenomaisesti kieltävät yhtiötä ja sen työntekijöitä ottamasta ja tarjoamasta minkäänlaista lahjuksena pidettävää etua sekä ryhtymästä minkäänlaisiin toimiin, jotka voisivat johtaa eturistiriitaan tai luotettavuusrikkomukseen. Sallittuja ovat lähtökohtaisesti vain tavanomaiset, arvoltaan nimelliset lahjat ja vieraanvaraisuus. Ohjeissa velvoitetaan noudattamaan paikallista lainsäädäntöä ja kansainvälisesti tunnustettuja korruption ja lahjonnan vastaisia periaatteita sekä raportoimaan mahdollisista rikkomuksista. Wärtsilä järjestää henkilöstölleen laajalti koulutusta lahjonnan vastaisista periaatteista sekä niitä koskevasta ohjeistuksesta.

Tarkastelujakson aikana esiintyi yksi lahjontaan liittyvä tapaus, joka koski vuonna 2001 päättynyttä projektia Keniassa. Toukokuussa 2009 Wärtsilä Finland Oy:n entistä johtajaa vastaan nostettiin Suomessa syyte törkeästä lahjonnasta. Lokakuussa 2009 yleinen syyttäjä vaati entistä johtajaa vastaan nostettujen syytteiden perusteella, että Wärtsilä Finland Oy tuomitaan yhteisösakkoon. On huomattava, että yhteisösakkovaatimus on liitännäisseuraamus entistä johtajaa vastaan nostetuista syytteistä. Sekä entinen johtaja että Wärtsilä Finland Oy pitävät syytteitä perusteettomina. Syytteet liittyivät Kenian-projektin yhteydessä tehtyyn konsulttisopimukseen. Syytteet käsiteltiin Pohjanmaan (entisen Mustasaaren) käräjäoikeudessa marraskuussa 2009. Käräjäoikeus hylkäsi 18. joulukuuta 2009 antamassaan päätöksessä syytteet entistä johtajaa vastaan ja hylkäsi Wärtsilä Finland Oy:lle esitetyt vaatimukset. Syyttäjä valitti käräjäoikeuden päätöksestä Vaasan hovioikeuteen helmikuussa 2010. Vaasan hovioikeus palautti 21. syyskuuta 2010 antamallaan päätöksellä jutun takaisin käräjäoikeuteen prosessioikeudellisista syistä. Marraskuussa 2010 Wärtsilän entinen johtaja ja Wärtsilä Finland Oy hakivat hovioikeuden päätökseen valituslupaa korkeimmalta oikeudelta.