Olet tässä:

Kilpailusäännökset

Wärtsilällä on kilpailuoikeudellisten riskien hallintaan tarkoitettu lainnoudattamisohjelma. Johto on vahvasti sitoutunut ohjelman toteuttamiseen. Toimintaohjelman kulmakiviä ovat kilpailuoikeudellinen käsikirja, joka on pidetty ajan tasalla ja jossa on kuvaus kilpailuoikeuden säännöistä, sekä yhtiön sisäiset menettelytapaohjeet. Kuten aikaisemminkin, Wärtsilässä järjestettiin myös vuonna 2010 kilpailuoikeudellista koulutusta avainhenkilöille. Tavoitteena on lisätä kilpailulainsäädännön tuntemusta ja siten varmistaa lakien ehdoton noudattaminen.