Olet tässä:

Ihmisoikeudet ja työelämän oikeudet

Wärtsilä tukee ja kunnioittaa YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen perustuvia ihmisoikeuksia. Wärtsilä tukee myös YK:n Global Compact -aloitteen kymmentä periaatetta, joista kuusi liittyvät ihmis- ja työelämän oikeuksiin.

Wärtsilän työntekijät edustavat 109 eri kansallisuutta, ja yhtiö tukee koko henkilöstönsä tasapuolista kohtelua. Wärtsilä tukee kansainvälisen työjärjestön ILO:n määrittelemiä työhön liittyviä oikeuksia ja huolehtii tässä mielessä yhdistymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden ylläpitämisestä yhtiössä. Niissä maissa, joissa paikallinen lainsäädäntö ei tunnusta näitä oikeuksia, yhtiö pyrkii tarjoamaan henkilöstölleen muita keinoja näkemystensä esittämiseen.

Wärtsilä ei hyväksy missään muodossa tapahtuvaa pakkotyötä eikä lapsityövoiman käyttöä. Wärtsilän tiedossa ei ole tapauksia, jotka liittyvät ihmisoikeuksien rikkomiseen, syrjintään, työelämän oikeuksien rikkomiseen tai pakko- tai lapsityövoiman käyttöön. Wärtsilä Korea Ltd. sai 26.157 euron sakot, koska yhtiö ei täyttänyt lakivelvoitetta palkata vajaakuntoisia 5%:n verran henkilöstön kokonaismäärästä. Yhtiö on palkannut lähinnä työntekijöitä, mikä rajoittaa sopivien työtehtävien löytymistä vajaakuntoisille. Wärtsilä Pakistan Ltd:ssä irtisanottiin yksi työntekijä yhtiön periaatteiden ja paikallisen häirintälain rikkomisesta.

Koska yhtiö odottaa omien toimintaperiaatteidensa mukaista toimintaa myös yhteistyökumppaneiltaan ja toimittajiltaan, myös niiden on noudatettava vastaavaa toimintatapaa. Yhtiöllä on yhteiset vaatimukset toimittajilleen, ja niiden toteuttamista valvotaan säännöllisesti erilaisilla suorituskykymittareilla ja auditoinneilla. Vaatimusten täyttäminen on edellytys hyväksytyn toimittajan statuksen saavuttamiselle. Wärtsilä arvioi kaikki fuusioitavat ja yrityskauppojen kohteena olevat yritykset. Olennainen osa näitä due diligence -arviointeja on asiaan kuuluvan lainsäädännön noudattaminen.