Olet tässä:

Liiketoiminta heikon hallinnon alueilla

Wärtsilän toiminta on varsin kansainvälistä, sillä yhtiön ratkaisuja on toimitettu yli 160 maahan. Wärtsilä noudattaa toiminnassaan asiaankuuluvia OECD:n ja Kansainvälisen Kauppakamarin ohjeita sekä YK:n ja EU:n asettamia pakotteita tukemalla niiden täytäntöönpanoa. Wärtsilän liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) koskevat yhtiön kaikkia työntekijöitä. Wärtsilä takaa ratkaisuilleen käyttäjätuen koko niiden elinkaaren ajaksi, mikä usein tarkoittaa lähes 30 vuotta. Näin ollen Wärtsilä joutuu aika ajoin toimimaan myös alueilla, joilla esiintyy kapinaliikkeitä, etnisiä konflikteja, aluekiistoja tai ihmisoikeusrikkomuksia. Tällaisilla alueilla toimittaessa yritystoiminnan vastuullisuuden merkitys korostuu entisestään. Valtiot ja kansainvälinen yhteisö määräävät yritysten asianmukaisen toiminnan rajat. Wärtsilä noudattaa sitä koskevaa lainsäädäntöä ja kansainvälisiä sopimuksia. Olemme sitoutuneet kestävään kehitykseen ja vastuulliseen yritystoimintaan vaikutuspiirissämme YK:n Global Compact -aloitteen kymmenen periaatteen mukaisesti.