Olet tässä:

Liiketoimintaympäristö

Wärtsilä toimittaa tuotteita, ratkaisuja ja palveluja monille eri asiakassegmenteille merenkulun ja energiantuotannon alalla. Ship Power -liiketoiminnan toimituslaajuus vaihtelee yksittäisistä laitekomponenteista täydelliseen järjestelmäintegrointiin, ja Power Plants -liiketoiminnan toimitukset vaihtelevat laajuudeltaan moottoritoimituksista avaimet käteen -periaatteella toimitettuihin voimalaitoksiin. Services-liiketoiminnalla on merkittävä asema asiakkaiden päätoimialoilla.

Merenkulkuala

Ship Power -liiketoiminnan pääsegmentit ovat kauppalaivat, offshore, matkustajalaivat sekä merivoimat ja erikoisalukset. Asiakkaita ovat sekä telakat että varustamot.

Laivanrakennus- ja merenkulkumarkkinoiden yleiset kysyntätekijät

Laivanrakennus- ja merenkulkualan kysyntää ohjaavat lähinnä maailmantalouden kehitys ja sen vaikutus kauppaan ja kuljetuskapasiteetin tarpeeseen. Maailmantalous vaikuttaa myös polttoaineen hintaan, jolla puolestaan on sekä suora että epäsuora vaikutus merenkulku- ja offshore-teollisuuteen. Muita toimialaan vaikuttavia tekijöitä ovat telakoiden kapasiteetti, uusien alusten hinnat, vanhojen alusten käytöstä poistaminen ja romuttaminen, korkotaso ja rahtihinnat sekä ympäristötekijät. Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan markkinoihin vaikuttaa eniten uusien alusten, varsinkin meriliikenteen rahtialusten, öljynetsintä- ja tukialusten, risteilyalusten, matkustajalauttojen sekä sota-alusten maailmanlaajuinen kysyntä.

Wärtsilän Ship Power -liiketoiminnan tärkeimmät kysyntätekijät

  • Maailmanlaajuinen talouskehitys
  • Maailmankaupan kehitys ja kuljetuskapasiteetin tarve
  • Öljyn ja kaasun hintakehitys

Kilpailijat ja markkina-asema

Wärtsilä Ship Power on jatkuvasti laajentanut tarjontaansa, joka kattaa nykyisellään moottorit ja propulsiolaitteet, sähkölaitteet, automaation ja laivasuunnittelun. Kilpailuetunamme on toimialan laajin valikoima, ja sen tukena kyky tarjota ympäristömyötäisiä ratkaisuja sekä parasta huoltopalvelua läpi koko tuotteen elinkaaren.

Laitteistot

Wärtsilän laitteetPääkäyttökohde*Pääkilpailijat**Wärtsilän markkina-asema
Keskinopeat päämoottorit Pienet säiliöalukset ja konttialukset, LNG-alukset, porausalukset, FPSO-alukset (floating production, storage and offloading), offshore-tuki-/huoltoalukset, risteilyalukset, lautat, RoPax-alukset MAN Diesel, MAK (CAT), Niigata, Rolls-Royce  Markkinajohtaja: Wärtsilän osuus markkinoista on noin kolmasosa (kW:ssa mitattuna)
Lisenssivalmisteiset hidaskäyntiset moottorit Suuret kauppalaivat, kuten irtorahti-, säiliö- ja konttialukset MAN Diesel, Mitsubishi Heavy Industries Markkinoiden haastaja: Wärtsilän osuus markkinoista on noin 15% (kW:ssa mitattuna)

Apumoottorit (4-tahtiset)

Generaattoriaggregaatit kaikkiin alustyyppeihin Markkinat ovat erittäin pirstoutuneet, hintasensitiiviset ja tiukasti kilpaillut. Pääkilpailijat: MAN Diesel ja sen lisenssivalmistajat, Yanmar, Hyundai Heavy Industriesin suunnittelemat ja valmistamat HiMSEN-moottorit. Myös nopeakäyntisten moottoreiden valmistajat. Markkinoiden haastaja: Wärtsilän osuus markkinoista on
1-5%

Säätölapapotkurit

Pienet konttialukset, offshore-huoltoalukset, FPSO-alukset, risteilyalukset, lautat, ruoppaajat Rolls-Royce, Schottel Markkinat ovat pirstoutuneet ja kilpailijoita on paljon, Wärtsilä on yksi vahvimpia toimijoita
Kiinteälapaiset potkurit

Suuret kauppalaivat (säiliö-, kontti- ja irtorahtialukset), LNG-alukset, porausalukset, risteilyalukset, lautat, hinaajat, ruoppaajat

Hyundai Heavy Industries, Mitsubishi Heavy Industries, Mecklenburger Metallguss Markkinat ovat pirstoutuneet ja kilpailijoita on paljon, Wärtsilä on yksi vahvimpia toimijoita
Keulaohjauspotkurit Kaikki alustyypit Rolls-Royce Markkinoiden haastaja
Ohjauspotkurit Porausalukset, FPSO-alukset, offshore-tuki-/huoltoalukset, putkien asennusalukset, ankkurinkäsittely-, hinaus- ja huoltoalukset (AHTS), hinaajat Rolls-Royce, Schottel

Markkinat ovat pirstoutuneet ja kilpailijoita on paljon, Wärtsilä on yksi vahvimpia toimijoita 

Tiivisteet ja laakerit Kauppalaivat, kuten irtorahti-, säiliö- ja konttialukset Michell (RR), Renk (MAN) Markkinoiden haastaja

 

*Mainittu vain (Wärtsilän kannalta kiinnostavat) pääkäyttökohteet
**Mainittu vain pääkilpailijat

 

Alussegmentit

SegmenttiAlustyyppiPäätuotteetWärtsilän arvolupaus ja markkinatrenditKilpailuympäristö
 Kauppalaivat     Säiliöalukset 2-tahtimoottorit, apumoottorit, kiinteälapaiset potkurit Ainutlaatuinen tuote- ja palveluvalikoima (myös laivasuunnittelu) sekä palveluverkosto. Ympäristötehokkuus ja hyötysuhde yhä tärkeämpiä, käyttökustannusten kasvu tukee hyvän hyötysuhteen omaavien laitteiden ja alusten kysyntää MAN hallitsee selvästi 2-tahtimoottoreiden markkinoita. Muiden laitteiden osalta vallitsee kaksijakoinen tilanne: isot alukset ovat pitkälti standardisoituja ja laitetoimittajien keskuudessa vallitsee tiukka ja pirstoutunut kilpailu. Toisaalta pidemmälle erikoistuneet alukset (kemikaalisäiliöalukset, sukkulatankkerit ja yleensä pienemmät alukset) tarjoavat mahdollisuuden keskittyä elinkaaren kattaviin kokonaisratkaisuihin ja hyötysuhteeseen.
Konttialukset 2-tahtimoottorit, apumoottorit, kiinteälapaiset potkurit, säätölapapotkurit, keulaohjauspotkurit, laivasuunnittelu, vaihteistot
LNG-alukset 4-tahtiset monipolttoaine-päämoottorit, säätölapapotkurit, vaihteistot
Irtolastialukset 2-tahtimoottorit, apumoottorit, kiinteälapaiset potkurit, keulaohjauspotkurit, pienten alusten 4-tahtimoottorit
Muut: rahti-, roro-alukset, autonkuljetusalukset, LPG-alukset Kaikki edellä mainitut
 Offshore    Öljynetsintä (kelluvat): porausalukset, porauslautat jne. 4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, kiinteälapaiset potkurit, sähköiset propulsiojärjestelmät, automaatio, vaihteistot Kattavin tarjonta ja verkosto, kattaa laivasuunnittelun, projektinhallinnan ja teknisen suunnittelun. Painopiste turvallisuudessa, luotettavuudessa, energia- ja ympäristötehokkuudessa ja toiminnallisessa tehokkuudessa Harvalla toimijalla kattava tarjonta (Rolls-Royce). Siksi kilpailu on jakautunut eri alueille: - Automaatio (Kronsberg, Converteam, Siemens, ABB), - Laivasuunnittelu (Ulstein, RR) jne.
Kelluvat tuotantolaitokset: FPSO-, FSO-, LNG-alukset jne. 4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, säätölapapotkurit, sähköiset propulsiojärjestelmät, automaatio, vaihteistot
Huoltoalukset: Offshore-alukset (OSV, PSV), AHTS-, AHS-alukset 4-tahtimoottorit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, säätölapapotkurit, laivasuunnittelu, sähköiset propulsiojärjestelmät automaatio, vaihteistot
Muut: nosturialukset, putkien asennusalukset, asuntoalukset Kaikki edellä mainitut
Matkustajalaivat Risteilyalukset 4-tahtimoottorit, säätölapapotkurit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, automaatio

Markkinoiden kattavin tarjonta ja verkosto sekä asiakaspalvelu. Ympäristösuorituskyky ja elinkaarimalli tärkeitä. Korkeat käyttökustannukset korostavat paremman hyötysuhteen merkitystä

 
Matkustajalautat 4-tahtimoottorit, säätölapapotkurit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, automaatio, laivasuunnittelu
Muut: RoPax-alukset, huvijahdit Kaikki edellä mainitut
Erikoisalukset  Hinaajat 4-tahtimoottorit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, automaatio, laivasuunnittelu Kattava tarjonta mukaan lukien laivasuunnittelu ja kokonaisvaltainen lähestymismalli toimintojen tehokkuuteen. Elinkaaripalvelut ja ympäristönäkökohdat tärkeimpiä painopisteitä Kilpailuympäristö vaihtelee mm. alustyypistä ja omistajasta riippuen. Kilpailu on pirstoutunutta ja markkinoilla toimii niin pieniä kuin isojakin toimijoita
Ruoppaajat 4-tahtimoottorit, säätölapapotkurit, kiinteälapaiset potkurit, ohjauspotkurit, keulaohjauspotkurit, automaatio, laivasuunnittelu
Muut: kalastusalukset, jäänmurtajat, tutkimusalukset, työalukset, sisävesiliikenteen alukset Kaikki edellä mainitut
Merivoimat Fregatit, korvetit, partioalukset, lentotukialukset, hävittäjäalukset, tukialukset

Vesisuihkulaitteet, tiivisteet ja laakerit, keulaohjauspotkurit, 4-tahtimoottorit

Painopiste valikoiduissa alustyypeissä sekä komponenteissa ja elinkaaripalveluissa. Vahvat teknisen suunnittelun resurssit ja painopiste luotettavuudessa Kilpailu rajallista, vain tärkeimmillä toimijoilla jalansija markkinoilla (MAN, CAT, Rolls-Royce, ABB jne.) Moottoreissa segmenttiä dominoivat nopeakäyntiset mallit
         

Energia-ala

Power Plants -liiketoiminnan päämarkkinasegmentit ovat joustava perusvoimantuotanto, sähköverkon vakaaseen toimintaan ja kuormahuippujen tasaamiseen tarkoitetut voimalat, teollisuuden voimantuotanto sekä öljy- ja kaasuteollisuuden ratkaisut. Näillä markkinoilla tärkeimpiä asiakasryhmiä ovat sähkölaitokset, itsenäiset voimantuottajat sekä teollisuus, kuten sementti-, kaivos- ja tekstiiliteollisuutta harjoittavat asiakkaat. Wärtsilän voimalaprojektit rahoitetaan asiakkaan omalla kassavirralla tai yleensä paikallisilta rahoitusmarkkinoilta saatavalla velkarahoituksella. Wärtsilän voimaloita rahoitetaankin monilla maantieteellisillä markkina-alueilla. Wärtsilä ei tarjoa asiakkailleen rahoitusta, mutta antaa tukea rahoitusratkaisujen etsimisessä.

Power Plants -markkinoiden yleiset kysyntätekijät

Voimalakapasiteetin kysyntä riippuu ensisijassa talouden kehityksestä. Energiankulutuksen kasvaessa lisääntyy vastaavasti myös sekä uusien voimaloiden että vanhaa kapasiteettia korvaavan kaluston tarve. Jatkossa teollistumisen lisääntymisen ja elintason parantumisen odotetaan kiihdyttävän kasvua muissa kuin OECD-maissa. Suurin osa Wärtsilän Power Plants -liiketoiminnan saamista tilauksista tulee kehittyviltä markkinoilta. Kehittyvillä markkinoilla ja syrjäisillä alueilla raskasöljyä polttavien, joustavaan perusvoimantuotantoon käytettävien voimaloiden kysyntää vauhdittavat sähkön kulutuksen kasvu ja öljyn hinnan kehitys. Kaasuvoimaloiden kysyntä kasvaa kehittyvillä markkinoilla kaasuputkistojen rakentamisen myötä.

 

Ilmastonmuutos ja ympäristömääräysten tiukkeneminen ohjaavat investointeja uusiutuvan energian suuntaan. Uusiutuvaan energiaan, esimerkiksi tuulivoimaan, perustuvat ratkaisut tuovat ennakoimattomia haasteita sähköverkon vakauden hallinnalle, mikä edellyttää lisää varavoima- ja tasapainotuskapasiteettia. Uusiutuvien energialähteiden laajamittainen käyttö lisää joustavan, luotettavan ja tehokkaan voimalakapasiteetin tarvetta ja siten Wärtsilän ratkaisujen kysyntää.

Kaasuvoimaloiden kysynnän arvioidaan kasvavan 2 prosenttia vuodessa, ja 80% tästä kasvusta arvioidaan tulevan muista kuin OECD-maista. Wärtsilällä on hyvä asema näillä markkinoilla.

Power Plants -liiketoiminnan kilpailijat

Voimalamarkkinat ovat hyvin hajanaiset, mikä heijastuu myös kilpailutilanteeseen. Nestemäisiin polttoaineisiin tai kaasuun perustuvissa suurhankkeissa Wärtsilän kilpailijoina ovat usein kaasuturbiiniteknologia sekä muut mäntämoottorivalmistajat. Raskasöljyvoimaloissa Wärtsilän pääkilpailijoita ovat muut moottorivalmistajat. Wärtsilällä on näillä markkinoilla johtava asema, joka perustuu kykyymme tarjota sekä polttoainevalikoiman että käytettävyyden suhteen joustavia voimaloita kattavina avaimet käteen toimituksina. Kaasuvoimaloissa kilpailijoitamme ovat sekä kaasumoottori- että kaasuturbiinitoimittajat. Merkittävimmät vahvuutemme kaasuturbiinitoimittajiin verrattuna ovat suurempi hyötysuhde vaihtelevalla kuormalla ja nopea käynnistys ilman lisäkustannuksia.

Wärtsilän Power Plants -liiketoiminnan tärkeimmät kysyntätekijät

  • Talouskasvu kehittyvillä markkinoilla
  • Lisääntyvä kaasun käyttö voimaloiden polttoaineena
  • Ympäristöasiat
  • Vanhan kaluston uusiminen

Services-liiketoiminta palvelee molempia markkinoita

Services-liiketoiminta palvelee sekä merenkulku- että voimala-asiakkaitamme. Services-liiketoiminnan liikevaihdosta noin 60 prosenttia tulee meriteollisuudesta.

Services-liiketoiminnan yleiset kysyntätekijät

Laivahuollon perimmäinen kysyntätekijä on alusten käyttöaste. Käytöstä poistettujen ja ankkurissa seisovien alusten määrällä on suora vaikutus Services-liiketoimintaan. Myös alusten kulkunopeus vaikuttaa liiketoimintaan jossain määrin. Laivahuollon kysyntään vaikuttavat voimakkaasti nykyiset ja uudet ympäristömääräykset. Elinkaarenaikainen hyötysuhde, jonka keskeisiä tekijöitä ovat kaluston ja laitosten käytettävyys, luotettavuus ja taloudellisuus, vaikuttaa Services-liiketoiminnan kysyntään molemmilla markkinoilla. Muita vahvasti painottuvia kysyntätekijöitä ovat käyttökustannusten pienentämistarpeet ja turvallisuuden parantaminen. Voimalaitosten huollon ja hallinnoinnin ulkoistamistrendi on nykyisin merkittävä voimalaitosten jälkimarkkinoiden kysyntätekijä. Uskomme, että tämän tekijän merkitys kasvaa tulevaisuudessa myös merenkulun markkinoilla. Wärtsilä tarjoaa näihin tarpeisiin tehostamis- ja seurantaratkaisuja.

Kilpailijat ja markkina-asema

Yksikään kilpailija ei pysty yksinään tarjoamaan 24 tuntia vuorokaudessa seitsemänä päivänä viikossa yhtä laajaa palveluvalikoimaa kuin Wärtsilä. Kullakin huoltotuotteella on siis omat kilpailijansa ja haasteensa. Mainittavia globaaleja toimijoita on vain muutamia, joten kilpailu on pääosin paikallista. Yrityksellä on vahva asema huoltomarkkinoillaan.