Olet tässä:

Wärtsilä Industrial Operationsin strategia

Wärtsilä Industrial Operationsin strateginen tavoite on tarjota laaja valikoima markkinoiden johtavia tuotteita. Tuotteemme soveltuvat integroitaviksi suurempiin kokonaisuuksiin tai niitä voidaan käyttää itsenäisesti. Näin voimme täyttää hyvin monenlaisia asiakastarpeita. Ympäristöratkaisut ovat olennainen osa valikoimaa.

Tuotteiden kilpailukykyisen laadun ja toimitustäsmällisyyden varmistaminen sekä asiakkaan kokonaiskäyttökustannusten optimointi ovat Wärtsilälle ensiarvoisen tärkeitä.

Painotamme toiminnassamme voimakkaasti tuotekehitys- ja toimitusprosesseja läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa. Keskitymme kokoonpanoon, testaukseen ja alusta loppuun optimoituihin arvovirtoihin, jotta pystymme toimimaan mahdollisimman joustavasti ja kilpailukykyisesti. WIO tuo valmistus- ja tuotesuunnittelutoimintonsa lähelle asiakkaita.

Henkilöstömme rakentaa vahvaa suorituskyvyn kulttuuria, joka on menestyksemme perusta.

WIO:n vahvuudet

  • Innovatiivisuus
  • Laaja valikoima
  • Valmistus ja suunnittelu lähellä asiakkaita
  • Tuotekehitys- ja toimitusprosessien jatkuva parantaminen

 

Kilpailukykyinen tuotevalikoimamme käsittää keskinopeat ja hidaskäyntiset moottorit, propulsiolaitteistot, sähkö- ja automaatiolaitteistot sekä päästöjä vähentävät ja energiatehokkuutta parantavat tuotteet. Niissä yhdistyvät luotettavuus, koko elinkaaren aikainen kustannustehokkuus, toimivuus, ympäristömyötäisyys, johtavat teknologiat ja mahdollisuus toimia laajempiin ratkaisuihin integroituina tai yksittäisinä laitteina.