Olet tässä:

Taloudelliset tavoitteet

Wärtsilän hallitus määritteli uudelleen yhtiön taloudelliset tavoitteet tammikuussa 2011. Uudet tavoitteet on esitetty vanhojen tavoitteiden alapuolella.

TavoiteKehitys 2010Graafi
Liikevaihto    

Keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvutavoite on 6-7% yli suhdannesyklin. Ship Power- ja Power Plants -liiketoimintojen kasvutavoite on 4% ja Services-liiketoiminnan 10-15%.

Uusi tavoite: Tavoitteemme on kasvaa nopeammin kuin maailman BKT.

Vuonna 2010 Wärtsilän liikevaihto laski 13% 4.553 milj. euroon. Wärtsilän keskimääräinen vuotuinen kasvu-% (CAGR) 1999-2010 oli 8,3%.  
Kannattavuus    

Liikevoittotavoitteemme (EBIT%) on 8-10% +/- 2% liikevaihdosta yli suhdannesyklin.

Uusi tavoite: Liikevoittotavoitteemme (EBIT%) on 14% suhdannesyklin huipulla. Jopa syklin pohjalla tavoitteemme on säilyttää yli 10%:n liikevoitto.

Vuonna 2010 liikevoittomme oli 487 milj. euroa, 10,7% liikevaihdosta.  
Pääomarakenne    

Omavaraisuustavoitteemme on 35-40%. 

Uusi tavoite:  Tavoitteemme on säilyttää alle 50%:n velkaantumisaste.

Vuonna 2010 omavaraisuusasteemme oli 40,8%.  
Osinko    

Tavoitteemme on jakaa 50% toiminnallisesta osakekohtaisesta tuloksesta osinkona.

 

Uusi tavoite: Tavoitteemme on jakaa 50% osakekohtaisesta tuloksesta osinkona.

 

Hallitus esittää, että 31.12.2010 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan osinkona 1,75 euroa osakkeelta ja että ylimääräisenä osinkona jaetaan 1,00 euroa/osake eli yhteensä 2,75 euroa/osake.